Aj to najúčinnejšie zabezpečenie stráca svoj účinok, ak.....

KASprof-SECURITY agency patrí medzi certifikovanú bezpečnostnú agentúru, ktorá sa postará o vašu bezpečnosť  24 hodín denne, ale aj to najúčinnejšie zabezpečenie stráca svoj účinok, ak zanedbáme prevenciu. 

  • nechváľte sa zbytočne svojimi majetkovými pomermi
  • nezverejňujte predčasne svoj plánovaný odchod 
  • uschovajte cenné veci a doklady do bezpečnostnej schránky alebo do domáceho trezoru, najlepšie pevne zabudovaného v stene. 
  • prerušte pred odchodom na viac dní dodávky tovaru do domu a starostlivo skontrolujte okná a dvere, či ste ich zavreli. 
  • nezaťahujte závesy, rolety a žalúzie. 
  • zverte kľúče spoľahlivému susedovi alebo príbuznému, ktorý bude váš byt pravidelne kontrolovať a vyberať poštovú schránku
  • ak môžete, vytvorte zdanie (ilúziu), že je v byte niekto prítomný. Ak za vás takú prevenciu nezaistí automatický systém inteligentného domu. 
Image alt text.