Čo musíte urobiť aby ste sa mohli pripojiť na pult centralizovanej ochrany?

Prostredníctvom našej firmy  KASprof-SECURITY agency Vám ponúkame pripojenie elektronického zabezpečovacieho systému (EZS) na pult centralizovanej ochrany (PCO) pomocou telefónneho, rádiového alebo GSM spojenia.

Pult centralizovanej ochrany je vybavený dvoma, na sebe nezávislými, monitorovacími systémami pre príjem telefonických, rádiových a GSM signálov zo strážených objektov. 

Naši zákazníci sú pripojení na pult centralizovanej ochrany, ktorý obsluhuje stála operačná služba (centrálne operačné stredisko). Toto stredisko je v nepretržitom spojení s výjazdovými vozidlami. Zásahové vozidlá okamžite reagujú na pokyn z centrálneho monitorovacieho strediska a vykonajú výjazd na objekt, odkiaľ bolo prijaté poplachové hlásenia.

Technická úroveň KASprof-SECURITY agency zaručuje včasnú lokalizáciu miesta narušenia objektu a tým aj efektívny a včasný zásah výjazdovej skupiny.

  • Strážia Váš majetok 24 hodín denne.
  • PCO vyhlási poplach a ihneď vyráža zásahovej vozidlo.
  • Po vyhlásení poplachu posádka objekt skontroluje.

 Na pripojenie na pult centralizovanej ochrany postačujú iba tri kroky :

  • Elektronický zabezpečovací systém. Neviete ako správne si vybrať zabezpečovací systém? Viac v článku.
  • Komunikačné zariadenia
  • Inštalácia EZS, pripojenie a výber služby PCO

Inštaláciu EZS, komunikačného zariadenia a nastavenie prenosu informácií vykonávajú naši školení technici. Pred začatím služieb PCO je ešte potrebné uzavrieť  "Zmluvu o poskytovaní služieb pultu centralizovanej ochrany". V zmluve je podrobne popísaný strážený objekt, postup pri kontrole objektu zásahovou skupinou, druh zvolenej služby a jej nastavenia a ďalšie údaje potrebné pre riadne plnenie služieb.

Ak ste dostali až ku kroku 3, ďakujeme Vám za Vašu dôveru a veríme, že sa stanete ďalším z radu spokojných zákazníkov.

Image alt text.