Neoddeliteľnou súčasťou bezpečnostných systémov sú bezpečnostné čidlá

Požiarne čidlo, ktoré pomáha chrániť pred vyhorením. Úplne sa zabrániť vzniku požiaru  nedá, ale výrazne znížiť riziko je možné. Vďaka požiarnym snímačom znížite možnosť úplného vyhorenia objektu.

Čidlo proti zaplaveniu by nemalo chýbať pri zabezpečení objektu. Nikdy neviete, kedy vám praskne nejaké potrubie, alebo kedy sa nečakane  strhne prietrž mračien. 

Medzi ďalšie účinné čidlá a detektory patria :

  • detektor pohybu
  • detektor rozbitia skla
  • otrasový detektor 
  • detektor otvorenia okien a dverí.

Ďalšou možnosťou sú napríklad prístupové a identifikačné systémy.  Už samotný pohľad  na detektory , kamery, sirény môže potenciálneho páchateľa odradiť.  

Image alt text.