Pár tipov ako ovládať elektronické zabezpečovacie systémy

Pri inštalácii EZS  (elektronického zabezpečovacieho systému)  Vám správne pomôžeme vybrať vhodné a ľahko ovládacie zariadenie.

Aby mohol systém EZS plniť svoju funkciu, je potrebné  ho nejakým spôsobom uviesť do stavu stráženia (zapnúť), alebo ho vypnúť.

Pár tipov, ako môžete ovládať elektronický zabezpečovací systém.

  • Kódová klávesnica- je dôležité  zapamätať si správny kód, ktorý je nutné občas meniť. Dlhodobo rovnaký kód vedie k riziku, že narušiteľ  trafí kód podľa opotrebovania tlačidiel na klávesnici. Ústredňa a ovládacia klávesnica systému sa inštaluje vo vnútri chráneného priestoru.
  • Ovládanie čipovou kartou- plusom je multifunkčnosť karty a jej použitie pre ďalšie aplikácie (objednávanie obedov, dochádzkový systém, parkovací systém a pod.). Mínusom  je prenosnosť karty, respektíve možnosť vyrobiť kópiu karty.  Odporúčame Vám  pre aktiváciu systému EZS pri odchode z objektu a pri vstupe do objektu používať kartu v kombinácii s kódom.
  • Ovládanie diaľkovým ovládačom - ovládač slúži na aktiváciu a deaktiváciu systému EZS.  Môže obsahovať aj ďalšie doplnkové funkcie, akými sú napr. spustenie tiesňového hlásenia a pod. Diaľkový ovládač EZS by mal byť chránený vhodným kódom, aby sa nedal zachytiť jeho signál a vyrobiť kópia ovládača.
Image alt text.