Ponuka služieb našej bezpečnostnej agentúry

Ochrana majetku:

  • Zabezpečenie objektov
  • Kamerové systémy + montáž a servis
  • Elektronické zabezpečovacie systémy + montáž a servis
  • Pripojenie na pult centralizovanej ochrany
  • Bezpečnostné mreže

Ochrana osôb:

  • ochrana klienta nepretržite 24 hodín
  • ochrana klienta počas služobných ciest
  • preprava VIP osôb
  • prevoz cenín
  • ochrana obchodných  rokovaní  ale aj ochrana osôb počas rôznych akcií

Naším cieľom je byť vždy k dispozícii a poskytovať vysoko kvalitné, efektívne a diskrétne služby pre našich zákazníkov, ktorí si uvedomujú riziká počas ich práce alebo voľného času pre našich klientov a tiež osoby im blízke. Naším poslaním je poskytovať našim zákazníkom najvyššiu úroveň osobných a profesionálnych služieb pre ich bezpečnostné potreby.

 

Image alt text.