Ako umiestňovať kamerový systém?

Montáž kamerového systému a servis
Firma KASprof-SECURITY agency kamery inštaluje tak, aby boli umiestnené na horšie prístupných miestach, aby mali dobrý výhľad a aby umožnili sledovať to, čo sledovať potrebujeme. Počet kamier závisí na požiadavkách klienta aj na optických schopnostiach konkrétnej kamery. Ak je to potrebné, vykoná sa najprv takzvaná kamerová skúška, vďaka ktorej je možné zistiť, kam a ako sa kamera nainštaluje, aký objektív bude najvhodnejšie použiť a aký typ kamery sa zvolí. 

Ďalej nasleduje inštalácia kabeláže, osadenie samotnej kamery a jej nastavenie. Ďalší krok spočíva v inštalácii záznamového zariadenia a monitorov. Potom sa systém takzvane oživí, nastavia sa parametre nahrávania záznamu.
Na základe pripomienok prevádzkovateľa sa systém doladí (kamery sa doostria, upravia sa parametre nahrávania, prípadne sa kamery natočia požadovaným smerom), až potom môže systém prejsť do trvalej prevádzky.

Firma KASprof-SECURITY agency automaticky poskytne  samolepky s informáciou, že priestor je monitorovaný kamerovým systémom. Už len vďaka ním dosiahnete okamžitý psychologický efekt.

Vieme poskytnúť  aj servisnú zmluvu, ktorá stanovuje každoročné pravidelné prehliadky pre overenie funkčnosti kamier, vyčistenie optiky a preverenie, či záznam prebieha v poriadku.

Čo ak dostanete informáciu o vniknutí?

Môže ísť aj o planý poplach, vyvolaný zabudnutým domácim miláčikom, nezavretým oknom či záclonami pohybujúcimi sa v prievane. Čo keď ale bol alarm spustený oprávnene a v dome je zlodej? Pustiť sa s ním do súboja? Strieľať po ňom? Zavolať Políciu a počkať na jej príchod? A čo ak je majiteľ na dovolenke a začnú mu na mobil chodiť alarmy? 

Elektronický zabezpečovací systém je jedným z riešení vašej bezpečnosti. Najistejšie je však pripojenie na pult centralizovanej ochrany s nepretržitým dohľadom.

Uzavrite zmluvu s našou firmou, ktorá poskytuje aj služby pultu centrálnej ochrany vrátane výjazdov k objektu, kde zabezpečovací systém hlásil narušenie stráženého priestoru.