Ako zaistiť bezpečnosť seniora žijúceho v samostatnej domácnosti?

Ak starý človek  žije  v spoločnej domácnosti s niekým   môže  sa spoľahnúť na prítomnosť aspoň jednej osoby, alebo je možnosť využiť systém pre privolanie pomoci. V takejto situácii  je vyvolaný poplach pri stlačení tiesňového tlačidla, ktoré nosia starí ľudia  pri sebe.

Takýmto tlačidlom upozorní na svoj stav okolie. Tento systém môže pomôcť najmä pri náhlej zdravotnej príhode, páde alebo inej  nebezpečnej situácie. Nie vždy je totiž možné niekoho privolať volaním o pomoc. Húkanie sirény je oveľa hlasnejšie a veľmi jednoduché. 

Ako teda zabezpečiť bezpečnosť seniora, ktorý žije sám? 

Ak senior žije vo vlastnej domácnosti sám, bez akejkoľvek pomoci, je vhodné zabezpečiť možnosť privolať si pomoc. Najbežnejšia forma je využitie mobilnej siete GSM. Nie je možné sa spoliehať na neustálu prítomnosť susedov.  Mobilný telefón nemusí mať práve pri sebe a v prípade núdze a zdravotných ťažkostí býva veľmi ťažké vytočiť telefónne číslo alebo ho vybrať zo zoznamu. Pre tento účel sa využívajú GSM systémy na  privolanie pomoci. Stlačením núdzového tlačidla dôjde k zavolaniu na nastavené telefónne čísla. Spätne potom možno skontrolovať, či je potrebné zasiahnuť alebo nie.

Medzi najčastejšie  nebezpečné situácie, ktoré sa vyskytujú pri senioroch  patrí :

  • Obťažovanie podomovým predajom

Najčastejšími obeťami týchto predajcov sú práve seniori. Ich naivnosť nahráva podvodníkom. Ochrániť je možné len častým upozorňovaním na tento problém od najbližšej rodiny. Predajca  možno postrašiť ceduľou na dverách a hlavne  dôrazným odmietavým postojom ku všetkým predajcom. Veľa z nich si tak rozmyslí, či pri dverách zazvoní. Pre tých, ktorí aj napriek tomu zazvonia, je vhodné dvere vybaviť retiazkou a vedľa nich namontovať alarm. Predajca sa tak nedostane do kontaktu so seniorom, a ak je veľmi neodbytný, stačí alarm  aktivovať.

  • Seniori a zvýšené nebezpečenstvo požiarov

Dnešná moderná doba  a s ňou aj moderné spotrebiče , ktoré patria do nášho každodenného života dokážu život zjednodušiť ale tiež značne skomplikovať. Zabudnutý varič, žehlička alebo napúšťanie vane môžu značne ohroziť život obyvateľov bytu. Niektoré systémy privolanie pomoci sú schopní strážiť aj tieto prípady. Zavolajú tak pomoc akusticky alebo cez mobilnú sieť

Čo sa môže stať

Pri plynových vykurovacích spotrebičov je riziko  vzniku jedovatého oxidu uhoľnatého
Zabudnuté jedlo v rúre sa pripáli a rozpálený hrniec môže spôsobiť požiar.