Čo dokáže centralizovaný pult ochrany?

Vyvolanie poplachu pri aktivácii senzora – Do centralizovaného pultu ochrany môže byť pripojené veľké množstvo senzorov, ktoré majú na starosti stráženie objektu. Tieto senzory sú: magnetické kontakty (slúžia na detekciu otvorenia okien či dverí ale je možné ich použiť aj na dvierka skríň či zásuviek), detektor rozbitia skla, detektor otrasov (ak by niekto sa snažil niečo prevŕtať či rozsekať alebo zbúrať), detektor pohybu (pir senzor), detektory prepadu(prepadové tlačítka, nášľapné lišty, pasce na peniaze), špeciálne detektory (sledovanie teploty, poruchy kúrenia či klimatizácie, únik vody či plynu).

Prenos signálu – Pult zabezpečuje prenos signálu z vyššie spomenutých detektorov a z elektronických zabezpečovacích systémov v reálnom čase – okamžite po zistení zmeny stavu

Spracovanie signálu, vyhodnotenie signálu, riešenie situácie – Signál príjme operačné stredisko, následne tento signál identifikuje poverená osoba a zistí odkiaľ tento signál prichádza a následne môže vzniknutú situáciu riešiť – overením miesta odkiaľ signál prichádza alebo vyslaním hliadky, ktorá preskúma okolie.

Výjazd hliadky k okoliu- Po vyslaní hliadky je operačné stredisko celý čas v kontakte s touto hliadkou a posiela jej ďalšie informácie pre rýchly a spoľahlivý zásah. Po príjazde táto hliadka vykoná vonkajšiu obhliadku miesta vzniku signálu, následne vnútornú, zistí príčiny vzniku signálu, overí priestor kde signál vznikol. V prípade vážnejšej situácie táto hliadka môže zavolať posily na miesto poplachu pre potrebu úspešného zadržania páchateľov. Počas celej akcie je v kontakte s operačným strediskom a informuje majiteľa o vzniku poplachu.