Detektor na okná a dvere

 

Na akom princípe funguje detektor na okná a dvere a ako ho správne montovať  a udržiavať aby dobre a dlho fungoval? 

Na čo si dať pozor pri výbere umiestnenia detektora? Detektor na dvere a okná sa veľa krát využíva  ako doplnok k detektoru pohybu alebo v prípade, že pohybový detektor z nejakých dôvodov nie je možné použiť. Často je používaný v prípadoch, keď chceme strážiť objekt aj v prítomnosti osôb, ako napríklad cez noc. Detektor na dvere nie je závislý od teploty okolia, a preto ho možno s úspechom použiť pre stráženie garážových brán alebo dverí od záhradnej chatky, prípadne iných nevykurovaných priestorov. Detektor funguje na princípe vzdialenia sa jednej časti detektora od druhej. Jedna časť detektora sa pripevní na dvere alebo okno. Druhá časť sa pripevní tesne vedľa prvej časti, ale na zárubňu alebo rám okna. V momente keď dôjde k otvoreniu, časti detektora sa od seba vzdialia a dôjde k detekcii otvorenia dverí alebo okna.

Nevýhodou detektora na dvere a okná je nutnosť inštalácie na každé okno a dvere v stráženom priestore. Nemožno totiž odhadnúť, ktorým oknom narušiteľ do objektu vlezie. 

Výhodou detektora je že tento detektor sa dá použiť aj na stráženie rôznych vystavených predmetov, a otvorov s krytom.

Typy detektorov na dvere a okná

  • Bežný detektor na okná a dvere: najčastejšie používaný detektor s možnosťou inštalácie na všetky bežné dvere a okná používané v obytných objektoch.
  • Skrytý detektor na okná a dvere: detektor uspôsobený k zavŕtanie do rámov. Má väčšinou valcový tvar a po inštalácii ho nie je vidieť. Zamedzí sa tak jeho poškodenie pri bežnom používaní najmä dverí.
  • Bránový detektor: detektor s väčšou detekčnou vzdialenosťou a odolnosťou proti poškodeniu. Je vhodný najmä na brány s väčšou vôľou.

Tieto typy detektorov sú veľmi spoľahlivé a bezproblémové s dlhou životnosťou. Záleží len na správnom výbere typu detektora. Najdôležitejším parametrom je maximálna vzdialenosť, od ktorej je detegované otvorenie dverí alebo okna. Táto vzdialenosť sa pohybuje od niekoľkých milimetrov až po centimetre.