Detektor pohybu mi robí falošné poplachy, čo s tým mám urobiť?

 

Ako funguje pohybový detektor?

Pohybové detektory sú už pomaly súčasťou  nášho bežného života a stretávame sa s nimi vo väčšine zabezpečovacích systémov. Pri ich použití je však nutné dodržať mnoho rôznych pravidiel pre úspešné prevádzkovanie.Detektor pohybu najčastejšie funguje na princípe snímania pohybujúceho sa objektu s teplotou ľudského tela. Detekcia funguje tak, že strážená oblasť je rozdelená na niekoľko zón a v každej zóne je meraná teplota. Pokiaľ dôjde k zmene teploty medzi zónami, čo je spôsobené prechodom z jednej zóny do druhej, je zaznamenaný pohyb. 

 

Detektor pohybu  a jeho obmedzenia:

Detektor pohybu má pár obmedzení. Niektoré z nich môžeme úspešne využiť, ďalšie znižujú jeho účinnosť. Správnym výberom miesta pre inštaláciu možno tieto obmedzenia minimalizovať. Vzhľadom k princípu detekcie pohybujúcich sa objektov s teplotou ľudského tela napovedá, že so znižujúcou sa teplotou okolia bude jeho citlivosť výrazne klesať. Pri teplote blížiacej sa bodu mrazu väčšinou nebude detektor pohybu pohyb detekovať (okrem vonkajších detektorov).

Detektor pohybu nie je schopný rozoznávať osoby od iných predmetov v  rovnakej teplote. Preto je nutné vždy dobre premyslieť umiestnenie detektora, tak aby napríklad nezaznamenával pohyb záclony od vlniaceho sa vzduchu nad radiátorom. Detektor pohybu tiež nie je schopný rozoznávať osoby a zvieratá. Preto bývajú časté falošné poplachy v strážených priestoroch v ktorých sa voľne pohybujú domáce zvieratá. V takom prípade je nutné použiť detektory s odolnosťou proti zvieratám.

 

Detektor  pohybu začal robiť falošné poplachy čo s tým?

  • Prvým krokom  je výmena batérie za novú. Slabá batéria môže meniť parametre detektora a vyvolať tak poplach.
  • Ak je falošný poplach vždy v rovnakom čase, býva to spôsobené slnkom. Najmä v zimnom období, kedy je slnko nízko a svieti do veľkej časti miestnosti.
  • Druhý  krok: Ak nepomáha výmena batérie je potrebné zmeniť umiestnenie detektora, tak aby pozeral z iného rohu, alebo steny do miestnosti. Ak ani toto nepomôže, je snímač chybný a najlepšie je ho vymeniť.

Je dôležité vyskúšať prvé dva kroky predtým ako použijete nový detektor,  pretože nový snímač by vám robil to iste čo starý a problém by sa nevyriešil.