FYZICKÁ OCHRANA OBJEKTOV

Fyzická ochrana objektov je najviac používaný spôsob chránenia verejných priestorov a ochrany osôb a majetku. 

Zabezpečenie objektu formou fyzickej ochrany je stráženie objektu alebo objektov pracovníkom strážnej služby podľa potreby klienta, teda aj nepretržitá 24 hodinová ochrana. 

Čo je fyzická ochrana objektov?

Fyzická ochrana objektov a areálov je realizovaná predovšetkým pravidelnou činnosťou dohľadu činností strážnych pracovníkov, ktorí vykonávajú aktívne bezpečnostné pochôdzky priamo v objekte. 

Takých strážnikov môže byť aj viac – v závislosti na rozlohe areálu.

Efektívny obchôdzkový systém a vzájomná komunikácia zvyšuje účinnosť ochrany. Fyzická ochrana sa užíva najmä u väčších firemných areálov, parkovísk, skladov a rozľahlých verejných alebo súkromných objektov.

KASPROF SECURITY AGENCY

Služby fyzickej ochrany a bezpečnostného dohľadu môžu byť nepretržité aj dočasné, vnútorné aj vonkajšie.
Forma stráženia vychádza zo špecifikácie požiadaviek zákazníka a kritérií, ktoré zákazník stanoví pre konkrétny strážený objekt.

Fyzická ochrana majetku objektu je službou, ktorá pokrýva požiadavky na zabezpečenie objektov prostredníctvom osôb k tomu spôsobilých. 

Čo to znamená?

Že na ochranu vášho majetku nasadíme profesionálov, ktorí rozoznajú reálne riziko už v jeho zárodku. Práve včasné vyhodnotenie nebezpečenstva a správna promtná reakcia strážnika bezpečnostnej služby zaručí, že objekt alebo jeho okolie ostáva pod plnohodnotnou ochranou

Osobná ochrana alebo strážnik bezpečnostnej služby totiž nie je povolanie pre každého. V KASprof-Security AGENCY však posúvame latku omnoho vyššie.