KAMEROVÝ SYSTÉM A JEHO VÝHODY

 Kvalitný kamerový systém je základným prvkom ochrany.

Chráňte si svoj majetok. Kamerové systémy slúžia na monitorovanie majetku či osôb, majú preventívny účinok na predchádzanie trestnej činnosti a pomáhajú pri odhaľovaní zločinu. Bezpečnostné kamery snímajú obraz v monitorovanom prostredí, pomocou káblového vedenia prenášajú obraz do nahrávacieho zariadenia.

KASprof Security Agency

Výhody bezpečnostných kamier

  1. Odradenie páchateľov zločinu- patrí medzi najväčšie výhody kamerového systému. V prípade, že je objekt chránený kamerami hneď zistíte, že majú veľký vplyv na ľudí vyskytujúcich sa v blízkosti tohto objektu alebo priamo v ňom. Ba čo viac, ak sú kamery umiestnené diskrétne, získate pocit bezpečia a kontroly, ktorý je na nezaplatenie.
  2. Monitorovanie denných aktivít- Vám dá prehľad o všetkom, čo sa deje. Práca s kamerovým systémom je jednoduchá, nakoľko tento systém môže byť umiestnený všade, kde je dostupný zdroj elektrickej energie. Ponúkame bezpečnostné kamery značky Hikvison s ich inštaláciou Vám neujde nič dôležité, ani podozrivé, nakoľko sledujú činnosti všetkých osôb. Môžu byť účinnou prevenciou možných krádeží.
  3. Poslúžia na zhromažďovanie dôkazov- ktoré je pri objasňovaní trestných činov kľúčové. Bezpečnostné kamery umiestnené správne, na strategických miestach, jednoducho pomôžu objasniť mnohé incidenty a usvedčiť páchateľov. Iba kvalitný bezpečnostný kamerový systém Vám poskytne pohľad na situáciu presne tak, ako sa skutočne stala.
  4. Pomôžu Vám vytvoriť správne rozhodnutia- pri objasňovaní a označení vinníka nejakej neprajnej udalosti. Či už pôjde o drobné študentské krádeže, šikanu, narušenie školského objektu alebo poškodenie vybavenia školy, vždy vynesiete vďaka kamere ten správny rozsudok. Je potrebné si uvedomiť, že nesprávneho páchateľa môže byť ošemetnou záležitosťou, najmä pred študentmi a rodičmi. S
  5. Uchovávajú záznamy- takže budete vedieť nie len o tom, čo sa stalo dnes, ale môžete si uchovávať archív a hneď bude jasné aj to, čo sa stalo. Bezpečnostné kamery nahrávajú všetko čo vidia systematicky, t.j. podľa dátumu a času. Pomôžu teda objasniť aj opakovanú záškodnícku činnosť na Vašej škole.