Má na školách kamerový systém miesto ?

Školy, tak ako iné životu dôležité inštitúcie, prechádzajú mnohými zmenami. Otázka zabezpečenia nie je výnimkou.

S modernou dobou prichádzajú technológie, ktoré vedia zaručene zvýšiť bezpečnosť školského personálu, majetku, no primárne žiakov. Ako najúčinnejšia forma zvýšenia bezpečnosti sa za posledné roky preukázal kamerový systém.

Prečo školy chcú kamerový systém? 

Bezpochyby je kamerový systém do škôl prinášaný aj kvôli problémovým žiakom. Práve z tohto dôvodu je tak veľmi vítaný. Učitelia už jednoducho nezvládajú dávať pozor na žiakov a chcú sa vyhnúť viacerým nekalým aktivitám, ktoré poškodzujú majetok a dobré meno školy.

Je faktom, že pre zabezpečenie kamerovým systémom sa školy rozhodujú na základe troch dôležitých dôvodov: 

bezpečnosť žiakov a zamestnancov, 
ochrana majetku školy, 
zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu. 

KASPROF SECURITY AGENCY

Prečo kamerový systém na škole?

Kamerový systém vedie k zvýšeniu bezpečnosti na školách. Nejde len o vyučovací proces, ale o kompletnom skvalitnení našich škôl. 
Čoraz častejšie sa na školách stretávame so šikanovaním, nevhodné až násilné správanie sa študentov navzájom ako aj voči pedagógom, používanie drog v interiéroch ako aj vexteriéroch škôl, vandalizmus, krádeže a podobne. Kamerový systém inštalovaný na školách podstatne znižuje takéto javy a v prípade potreby je možné použiť záznam pre objasnenie páchateľa.

Pre školy vieme navrhnúť taký kamerový systém, ktorý bude spĺňať všetky potrebné požiadavky samotných škôl.