Na pocite bezpečia a istoty nám záleží

 

Naša spoločnosť  KASprof-SECURITY agency  rovnako ako aj bežné súkromné bezpečnostné agentúry ponúka  bezpečnostné služby  do ktorých patrí aj OCHRANA OSÔB.

Bezpečnostné služby v oblasti ochrany osôb využívajú veľmi často podnikatelia, známe osobnosti ale aj bežní ľudia, ktorí sa dostali do nebezpečnej životnej situácie.

Osobná ochrana je činnosť zameraná na :

  • ochranu klienta nepretržite 24 hodín
  • ochranu klienta počas služobných ciest
  • diskrétnu prepravu VIP osôb
  • prevoz cenín
  • ochranu obchodných  rokovaní  ale aj ochranu osôb počas rôznych akcií

Chrániť vás budú  naši pracovníci SBS služby, ktorí sú školení v oblasti techniky a taktiky jednotlivých zásahov. Naši zamestnanci sú certifikovaní a viac než kompetentní na výkon tejto práce.