Na školách sa kamery osvedčili.

 

Deti si pod kamerami dávajú väčší pozor na svoje správanie.

Malé, nenápadne a predsa chránia. Reč je o kamerách, ktoré pomáhajú zvýšiť bezpečnosť aj na školách. Kamerové systémy  na školách pôsobia na žiakov  najmä ako prevencia, aby sa vyvarovali nevhodnému správaniu , no neraz pomohli aj pri závažných veciach. Podľa riaditeľov základných a stredných škôl v  ktorých sme nainštalovali kamerové systémy,  kamery umiestnené na chodbách a šatniach  pomohli odhaliť páchateľov krádeží vecí taktiež odhalili vinníkov, ktorí popísali steny na chodbách alebo poškodili dvere na triedach a sociálnych zariadeniach. Pomocou záznamu z kamier sa im podarilo odhaliť  žiakov, ktorí sa pokúšali úmyselne vytopiť toalety. Samozrejme, že do sociálnych zariadení  sa kamery nemontujú, ale vďaka záznamu kamier z chodby  vedia vydedukovať, kto a kedy do tej miestnosti vstúpil. 

Hlavným cieľom montovanie kamier do škôl je aby sa žiaci správali slušne. Riaditelia škôl priznávajú , že nainštalovaním kamier sa znížil počet krádeži v školských priestoroch a aj ničenie školského majetku je eliminované. Mladší žiaci sa na chodbách nestrkajú, nebehajú a nebijú. 

Zaviesť kamery v školách nie je jednoduché. Skôr, ako sa riaditelia rozhodnú ich nainštalovať, musia získať súhlas rodičov aj učiteľov. Inak porušia ich právo na ochranu osobnosti a súkromia.  Označenie: objekt je snímaný kamerovým systémom  je žiaduce. Nie každý si totiž musí kameru všimnúť. Ak uvidí upozornenie, bude sa podľa neho inak správať a označenie teda môže slúžiť aj ako prevencia.