Pár dobre mienených preventívnych opatrení

 

Prihováram sa Vám ako majiteľ  spoločnosti KASprof-Security agency s.r.o, ktorá sa stará o Vašu bezpečnosť a ktorému záleží na tom, aby služby,  ktoré poskytujeme boli komplexné a pokrývali všetky riziká a preto kladiem dôraz aj na prevenciu.

V súčasnej situácií, ktorá vládne doma i vo svete sa kladie na bezpečnosť čaraz väčší dôraz. Častokrát však až potom, ako dôjde k nepríjemnej situácií, ktorá zanechá značné škody  na majetku, alebo duševnej pohode.

Pripravili sme pre Vás pár dobre mienených rád na nasledujúce obdobie, ktoré je sezónou zlodejov a vlamačov.

Ak sa na dlhšie obdobie chystáte opustiť svoj dom, firmu urobte tieto preventívne opatrenia:

  • Nezverejňujte na sociálnych sieťach svoj plánovaný odchod
  • Starostlivo skontrolujte okná a dvere, či ste ich zavreli.   V poslednom období,  sa nám množia falošné poplachy, ktorých najčastejšou príčinou je otvorená vetračka. Otvorená vetračka znamená bezpečnostné riziko, pretože vplyvom poveternostných podmienok dokáže aktivovať PR čidlo a spustiť poplach, na ktorý okamžite vyráža zásahová jednotka. Poplach a následne výjazd spôsobený nedbanlivým prístupom k Vášmu bezpečiu je nezodpovedným prístupom zo strany majiteľa. Odporúčame, aby ste poučili všetkých užívateľov, zamestnancov, obslužný personál, že pri odchode z domu, firmy je potrebné uzatvoriť všetky okná.
  • Nezaťahujte rolety, závesy a žalúzie
  • Zverte kľúče spoľahlivému susedovi alebo príbuznému, ktorý bude  váš byt kontrolovať a vyberať poštovú schránku. Poučte ho ohľadom obsluhy bezpečnostného systém
  • Oznámte svoj plánovaný odchod na pulte centralizovanej ochrany

Peter Kasan

Konateľ spoločnosti