Potrebujete prepraviť nejakú vzácnosť, vysoký peňažný obnos, historickú pamiatku alebo niečo iné?

Okrem toho, že sme pripravení zabezpečiť ochranu osoby počas prepravy, zabezpečíme aj ochranu Vášho majetku, či inej cennosti, ktorú očakávate aby dorazila neporušená a aby sa obmedzil stupeň rizika počas jej cesty na určené miesto.

Prevoz peňazí a cenín zabezpečujeme svojimi zamestnancami, ktorí sú  školení, ovládajú riešenie konfliktných situácií, riadenie vozidiel v neštandardných situáciách, poskytovanie prvej pomoci a v prípade nutnej sebaobrany aj donucovacích prostriedkov alebo použitia strelnej zbrane.

Plníme aj tie najťažšie požiadavky našich zákazníkov a aj ceny za naše služby určujeme podľa individuálnych podmienok zákazníka.