Už aj v našich mestách a dedinách sa začínajú objavovať kamery na verejných priestranstvách. Aký majú význam?

 

Posledné roky sa čoraz častejšie  stretávame so snahou poslancov miest a obcí, príslušníkov Mestských polícií, alebo členov školských rád presadiť inštaláciu kamerových systémov do verejných priestorov. Kamery monitorujú ulice, cintoríny, ihriská a ďalšie verejné priestranstvá.

Starostovia, ktorí do svojich dedín a miest zabezpečili kamerový systém si kamery veľmi pochvaľujú, ľudia sa podľa nich môžu cítiť bezpečnejšie.

Ochrana verejných priestorov kamerami má veľký význam z hľadiska ochrany osôb a ich majetku. Dôležitú úlohu môžu urobiť kamery v prípade dopravných nehôd na rušných križovatkách alebo kritických úsekoch ciest, samozrejme majú aj rôzne iné využitie.

Kamery v obci majú veľký psychologický efekt. Keď ľudia vedia, že tam sú, nedovolia si to, čo si v minulosti dovolili úplne bez problémov. Pôsobia nielen preventívne, ale  vo viacerých prípadoch  sú využité  v spolupráci s Policajným zborom pri zisťovaní priestupkov a trestných činov.

Aj nám záleží na vašej bezpečnosti. KASprof-SECURITY agency  Vám zabezpečí dom, byt, chatu, garáž, obchod, ale aj všetky verejné priestranstvá vo vašich mestách a obciach.

Napíšte nám a my  Vám pripravíme ponuku podľa Vašich potrieb.