Zásahová jednotka Kasprof Security Agency

ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA KASPROF SECURITY AGENCY

Hlavnou náplňou práce zásahovej jednotky je rýchly zásah na mieste určenia. 

Napríklad, ak zaznamenáme na pulte centrálnej ochrany narušenie stráženého objektu, areálu a podobne na miesto vyšleme zásahovú jednotku, ktorá objekt skontroluje a zabezpečí ochranu vášho majetku pred zlodejmi či inými narušiteľmi

Zásahová jednotka

Zásahová jednotka sa skladá z minimálne dvoch špeciálne školených a cvičených osôb. Základným znakom zásahovej jednotky je jej rýchlosť a údernosť, pretože iba vďaka rýchlemu zásahu môžeme ochrániť vás i váš majetok.

V rámci našich služieb vám ponúkame aj kontrolovanie objektov, hliadkovanie a monitorovaciu činnosť. 

Naši pracovníci sú riadne uniformovaný a svoju prácu vykonávajú v súlade so všetkými zákonmi, ktoré upravujú činnosť bezpečnostných služieb. 

Naše zásahové jednotky poskytujú rýchlu a adekvátnu reakciu na najrôznejšie typy poplachov. V našich zásahových jednotkách pôsobia špeciálne vycvičení bezpečnostní pracovníci aj so zbraňou

Zásahové vozidlo strážnej služby Kasprof Security

Zásahové vozidlá musia byť predovšetkým správne označené v zmysle zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti, a to nápisom „Zásahové vozidlo“. Musia byť spoľahlivé, technicky vybavené a ich jazdné vlastnosti musia byť dostatočné pre plnenie služobných povinností