Potrebujete prepraviť nejakú vzácnosť, vysoký peňažný obnos, historickú pamiatku alebo niečo iné?

Okrem toho, že sme pripravení zabezpečiť ochranu osoby počas prepravy, zabezpečíme aj ochranu Vášho majetku, či inej cennosti, ktorú očakávate aby dorazila neporušená a aby sa obmedzil stupeň rizika počas jej cesty na určené miesto.

Prevoz peňazí a cenín zabezpečujeme svojimi zamestnancami, ktorí sú  školení, ovládajú riešenie konfliktných situácií, riadenie vozidiel v neštandardných situáciách, poskytovanie prvej pomoci a v prípade nutnej sebaobrany aj donucovacích prostriedkov alebo použitia strelnej zbrane.

Plníme aj tie najťažšie požiadavky našich zákazníkov a aj ceny za naše služby určujeme podľa individuálnych podmienok zákazníka.

Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí

 

Ochrana na akciách hrá nezastupiteľnú úlohu a to  

 • pri kontrole oprávnenia návštevníkov k vstupu,
 • pri koordinácii davu v neprehľadných situácií,
 • pri riadení prevádzky na parkoviskách,

Pri organizovaní kultúrnych, športových či iných podujatí je povinnosťou organizátorov zaistiť zabezpečenie  celej svojej akcie. Preto sme tu my, KASprof-SECURITY agency,  bezpečnostná agentúra na pravom mieste.

Dokážeme reagovať na všetky požiadavky. Máme dlhoročné, praktické skúsenosti. Dokážeme aj vo veľmi krátkom čase reagovať a zabezpečiť potrebný počet schopných, vybavených a preverených pracovníkov z radov svojich zamestnancov.

 

Vybavenie naších zamestnancov:

 • oblečenie - uniforma
 • výstroj  - nepriestrelná vesta, putá, atď.
 • výzbroj  - slzný plyn, strelná zbraň, zásahové vozidlo, atď.
 • fyzická zdatnosť zamestnacov

 

Najčastejšie chyby pri zabezpečení podujatí svojpomocne

 • Pri zaistení akcie "na poslednú chvíľu" nepokryje organizátor všetky rizikové sektory.
 • Organizátor neobsadené sektory často pokrýva niekým neovereným.
 • Laická ochrana neplní služby, venuje sa inej činnosti, je pod vplyvom alkoholu,...

Nepodceňujte pravidelné revízie svojich zabezpečovacích systémov

 

Zabezpečovací systém  nebude funkčný na veky a ak sa nechcete o nefunkčnom snímači dozvedieť až po vykradnutí domu, nepodceňujte pravidelné revízie svojich zabezpečovacích systémov.

Jedna z možností je jeho životnosť predlžiť . Ako nato ? Veľmi dôležitý je  pravidelný servis  v podobe revízie elektronického zabezpečovacieho systému. Revízie  poskytuje servisná firma .

Aj  KASprof-SECURITY agency pre svojich zákazníkov ponúka  nasledovný, pravidelný servis zabezpečovacieho systému. Rovnako ako vaše auto potrebuje pravidelné kontroly, tak aj váš zabezpečovací systém potrebuje svoju starostlivosť.

Viac o servise zabezpečovacieho systému  nájdete v článku : http://kasprofsecurity.sk/sk/20-blog/namontovanim-zabezpecovacieho-systemu-nasa-praca-nekonci.-30

Ponuka služieb našej bezpečnostnej agentúry

 

Ochrana majetku:

 • Zabezpečenie objektov
 • Kamerové systémy + montáž a servis
 • Elektronické zabezpečovacie systémy + montáž a servis
 • Pripojenie na pult centralizovanej ochrany
 • Bezpečnostné mreže

Ochrana osôb:

 • ochrana klienta nepretržite 24 hodín
 • ochrana klienta počas služobných ciest
 • preprava VIP osôb
 • prevoz cenín
 • ochrana obchodných  rokovaní  ale aj ochrana osôb počas rôznych akcií

Naším cieľom je byť vždy k dispozícii a poskytovať vysoko kvalitné, efektívne a diskrétne služby pre našich zákazníkov, ktorí si uvedomujú riziká počas ich práce alebo voľného času pre našich klientov a tiež osoby im blízke. Naším poslaním je poskytovať našim zákazníkom najvyššiu úroveň osobných a profesionálnych služieb pre ich bezpečnostné potreby.

Neoddeliteľnou súčasťou bezpečnostných systémov sú bezpečnostné čidlá

 

Požiarne čidlo, ktoré pomáha chrániť pred vyhorením. Úplne sa zabrániť vzniku požiaru  nedá, ale výrazne znížiť riziko je možné. Vďaka požiarnym snímačom znížite možnosť úplného vyhorenia objektu.

Čidlo proti zaplaveniu by nemalo chýbať pri zabezpečení objektu. Nikdy neviete, kedy vám praskne nejaké potrubie, alebo kedy sa nečakane  strhne prietrž mračien. 

Medzi ďalšie účinné čidlá a detektory patria :

 • detektor pohybu
 • detektor rozbitia skla
 • otrasový detektor
 • detektor otvorenia okien a dverí.

Ďalšou možnosťou sú napríklad prístupové a identifikačné systémy.  Už samotný pohľad  na detektory , kamery, sirény môže potenciálneho páchateľa odradiť.