Výjazd zásahovej jednotky pri narušení objektu

Operátor PCO po zhodnotení poplachu vysiela zásahovú skupinu  na fyzickú kontrolu stavu objektu.  Pri kontrole objektu jedná zásahová skupina tak, aby neohrozila dobré meno všetkých zúčastnených, čiže zákazníka a  aj prevádzkovateľa PCO .

Vonkajšia kontrola chráneného objektu je vykonávaná vždy. Vnútornú kontrolu objektu vykoná zásahová skupina v prípade, keď zákazník poskytol kľúče od vnútorných priestorov objektu (príp. Aj kód EZS). Pri vnútornej kontrole objektu je zásahová jednotka povinná objekt po ukončení vnútornej kontroly uzamknúť a aktivovať EZS za použitia kódu.

Cieľom kontroly chráneného objektu je zistenie príčiny vzniku poplachu  z EZS , zamedzenie alebo minimalizácia škôd na životoch, zdraví a majetku zákazníka.

Ak zistí zásahová jednotka pri výjazde, že došlo k narušeniu kontrolovaného objektu, informuje bezodkladne PCO a oznámi operátorom a zákazníkovi  všetky zistené poznatky.

Zásahová služba PCO...

Pult centrálnej ochrany od KASprof-SECURITY agency, to je rýchlosť a zodpovednosť

Hlavná funkcia PCO spočíva v monitorovaní správ z elektronického zabezpečovacieho a kamerového systému. Akákoľvek nepovolená zmena v stave chráneného objektu (neoprávnený vstup až po násilné vniknutie) je odovzdaný zo systému na objekte okamžite na pult centrálnej ochrany. Vďaka záznamom bezpečnostných kamier, strategicky umiestnených v stráženom priestore, dokáže  PCO  strážiť objekty nepretržite,  24 hodín nonstop, a zabrániť tak jeho nežiaducemu narušeniu. 

Prečo sa napojiť na náš pult centrálnej ochrany ?

 • Pult centrálnej ochrany obsluhujú školení zamestnanci.
 • PCO je v prevádzke 24 hodín denne a 365 dní v roku.
 • Naši zamestnanci sú  schopní okamžite reagovať na mimoriadne situácie  a konať podľa zmluvnej dohody, napr. výjazdom zásahovej jednotky, kontaktovaním klienta, zadržaním nevítaného návštevníka a privolaním polície.
 • Zásahová jednotka sa v prípade núdze dostaví na príslušnú adresu do 5 minút pri vzdialenosti do 10 kilometrov, do 10 minút...

Tipy ako predísť najčastejším chybám, ktoré vznikajú pri návrhu kamerového systému

V tomto článku Vám dáme pár rád a tipov na čo si dať pozor, a čomu sa treba vyhnúť.

 • Použitie nevhodných kamier
 • Nedostatočné množstvo kamier
 • Deficit úložného priestoru na DVR (záznamové zariadenie)
 • DVR s malým počtom kamerových vstupov

Riešenie:

 • Ubezpečte  sa , že máte vo svojom návrhu pokryté všetky podstatné miesta. Bežné pohľady kamier na ktoré by ste mali myslieť sú vstupy a výstupy , pokladne, pulty, chodby, schodiská, príjazdové cesty, garážové vráta, parkovacie státie, nakladacie plošiny, a tiež každá vonkajšia stena budovy .
 • Pre optimalizáciu využitia miesta na disku môžete napríklad nastaviť časový rozvrh nahrávania, prípadne zapnutie nahrávania až po detekcii pohybu v zornom poli kamery.
 • Pri výbere záznamového zariadenia  rátajte  s dvojnásobným počtom kamerových vstupov, ako predpokladáte, že budete potrebovať. Dodatočné náklady sú...

Potrebujete prepraviť nejakú vzácnosť, vysoký peňažný obnos, historickú pamiatku alebo niečo iné?

Okrem toho, že sme pripravení zabezpečiť ochranu osoby počas prepravy, zabezpečíme aj ochranu Vášho majetku, či inej cennosti, ktorú očakávate aby dorazila neporušená a aby sa obmedzil stupeň rizika počas jej cesty na určené miesto.

Prevoz peňazí a cenín zabezpečujeme svojimi zamestnancami, ktorí sú  školení, ovládajú riešenie konfliktných situácií, riadenie vozidiel v neštandardných situáciách, poskytovanie prvej pomoci a v prípade nutnej sebaobrany aj donucovacích prostriedkov alebo použitia strelnej zbrane.

Plníme aj tie najťažšie požiadavky našich zákazníkov a aj ceny za naše služby určujeme podľa individuálnych podmienok zákazníka.

Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí

 

Ochrana na akciách hrá nezastupiteľnú úlohu a to  

 • pri kontrole oprávnenia návštevníkov k vstupu,
 • pri koordinácii davu v neprehľadných situácií,
 • pri riadení prevádzky na parkoviskách,

Pri organizovaní kultúrnych, športových či iných podujatí je povinnosťou organizátorov zaistiť zabezpečenie  celej svojej akcie. Preto sme tu my, KASprof-SECURITY agency,  bezpečnostná agentúra na pravom mieste.

Dokážeme reagovať na všetky požiadavky. Máme dlhoročné, praktické skúsenosti. Dokážeme aj vo veľmi krátkom čase reagovať a zabezpečiť potrebný počet schopných, vybavených a preverených pracovníkov z radov svojich zamestnancov.

 

Vybavenie naších zamestnancov:

 • oblečenie - uniforma
 • výstroj  - nepriestrelná vesta, putá, atď.
 • výzbroj  - slzný plyn, strelná zbraň, zásahové vozidlo, atď.
 • fyzická zdatnosť zamestnacov

 

Najčastejšie chyby pri zabezpečení podujatí svojpomocne

 • Pri zaistení akcie "na poslednú chvíľu" nepokryje organizátor všetky rizikové sektory.
 • Organizátor neobsadené sektory často pokrýva niekým neovereným.
 • Laická ochrana neplní služby, venuje sa inej činnosti, je pod vplyvom alkoholu,...