Pár tipov ako ovládať elektronické zabezpečovacie systémy

Pár tipov ako ovládať elektronické zabezpečovacie systémy

Pri inštalácii EZS  (elektronického zabezpečovacieho systému)  Vám správne pomôžeme vybrať vhodné a ľahko ovládacie zariadenie.

Aby mohol systém EZS plniť svoju funkciu, je potrebné  ho nejakým spôsobom uviesť do stavu stráženia (zapnúť), alebo ho vypnúť.

Pár tipov, ako môžete ovládať elektronický zabezpečovací systém.

 • Kódová klávesnica- je dôležité  zapamätať si správny kód, ktorý je nutné občas meniť. Dlhodobo rovnaký kód vedie k riziku, že narušiteľ  trafí kód podľa opotrebovania tlačidiel na klávesnici. Ústredňa a ovládacia klávesnica systému sa inštaluje vo vnútri chráneného priestoru.
 • Ovládanie čipovou kartou- plusom je multifunkčnosť karty a jej použitie pre ďalšie aplikácie (objednávanie obedov, dochádzkový systém, parkovací systém a pod.). Mínusom  je prenosnosť karty, respektíve možnosť vyrobiť kópiu karty.  Odporúčame Vám  pre aktiváciu systému EZS pri...

Povinnosti podnikateľa pri používaní bezpečnostných kamier

 

Využitie bezpečnostných kamier  v rôznych typoch obchodných prevádzok so sebou prináša niekoľko povinností, na ktoré by podnikatelia nemali zabúdať.

Záznam z bezpečnostnej kamery je osobným údajom, na základe ktorého možno priamo či nepriamo určiť totožnosť fyzickej osoby. Každý kamerový systém, ktorý monitoruje priestor prístupný verejnosti (obchodné prevádzky , ubytovacie zariadenia, parkoviská atď.), preto musí spĺňať kritéria stanovené právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

Najdôležitejšie povinnosti  pri používaní bezpečnostných kamier:

 1. Označenie priestoru monitorovaného bezpečnostnou kamerou
 • priestor, v ktorom je bezpečnostná kamera umiestnená, musí byť viditeľne označený ako monitorovaný

        2. Ochrana súkromia osôb monitorovaných kamerovým systémom

 • kamerový systém nemôže monitorovať priestory, kde ľudia predpokladajú  určitú mieru súkromia
 • ak sa zamestnávateľ rozhodne zaviesť vo svojej prevádzke kamerový systém, je povinný tento zámer prerokovať so...

Už aj v našich mestách a dedinách sa začínajú objavovať kamery na verejných priestranstvách. Aký majú význam?

 

Posledné roky sa čoraz častejšie  stretávame so snahou poslancov miest a obcí, príslušníkov Mestských polícií, alebo členov školských rád presadiť inštaláciu kamerových systémov do verejných priestorov. Kamery monitorujú ulice, cintoríny, ihriská a ďalšie verejné priestranstvá.

Starostovia, ktorí do svojich dedín a miest zabezpečili kamerový systém si kamery veľmi pochvaľujú, ľudia sa podľa nich môžu cítiť bezpečnejšie.

Ochrana verejných priestorov kamerami má veľký význam z hľadiska ochrany osôb a ich majetku. Dôležitú úlohu môžu urobiť kamery v prípade dopravných nehôd na rušných križovatkách alebo kritických úsekoch ciest, samozrejme majú aj rôzne iné využitie.

Kamery v obci majú veľký psychologický efekt. Keď ľudia vedia, že tam sú, nedovolia si to, čo si v minulosti dovolili úplne bez problémov. Pôsobia nielen preventívne, ale  vo viacerých prípadoch  sú využité...

Kamerový systém s možnosťou vzdialeného monitoringu

Nainštalujeme Vám kvalitný kamerový systém s možnosťou vzdialeného monitoringu cez Váš PC alebo mobilný telefón.

Ak chcete mať prehľad o tom, čo sa deje u vás doma, keď ste niekde preč, napríklad na dovolenke alebo služobnej ceste zabezpečte si dom  či chatu bezpečnostnými kamerami. Vďaka nim budete mať prehľad o tom, čo sa tam deje, nech už budete kdekoľvek. Stačí, keď so sebou budete mať mobil alebo počítač. 

Na mobil vám príde SMS správa alebo fotka, a keď budete mať pripojenie na internet, budete môcť sledovať aj živé on-line video z kamery. Záleží však na tom, aké kamery si vyberiete.

Montáž a nastavenie kamier:

 • detailne obhliadneme priestor montáže
 • poukážeme na možné montážne problémy a odporučíme správne riešenie
 • pripevníme a nastavíme kamery
 • nainštalujeme  a nastavíme záznamník
 • nastavíme prístup ku kamerám na vašom telefóne...

Drôtový, či bezdrôtový zabezpečovací systém

 

Spoľahlivosť a bezpečnosť oboch variantov závisí na type a kvalite výrobku. To je jeden z dôvodov,  prečo  KASprof-SECURITY agency  pracuje so zabezpečovacím systémom kvalitnej značky Jablotron. Firma Jablotron patrí k popredným svetovým výrobcom zabezpečovacích zariadení. Nie je možné tvrdiť, že napríklad bezdrôtové systémy sú určené pre nižšie riziká. Naopak, posledné modely bezdrôtových systémov spĺňajúcich prísne európske normy pre EZS sú na takej kvalitatívnej úrovni, že za sebou nechávajú aj celú radu káblových systémov.

Výhody drôtových systémov

 • Cenová dostupnosť- Výrobky sú väčšinou lacnejšie ako bezdrôtové (pokiaľ sa nepočíta inštalačný materiál a práca)
 • Možnosť  kombinovať komponenty niekoľkých výrobcov v jednej inštalácii.

Nevýhody drôtových systémov

 • Kabeláž a inštalačné práce- treba počítať aspoň s menšími inštalačnými prácami ako vŕtanie a sekanie v stenách. Z estetického hľadiska sa dá káblovanie čiastočne skryť pod zníženými stropmi .
 • Možnosť rozšírenia- v prípade...