Ako funguje zabezpečovací systém? A ako sa ovláda?

Ako funguje zabezpečovací systém? Ako sa ovláda? 
 

Pre ovládanie aktivácie a deaktivácie poplašného sys­tému slúži klávesnica, ktorá komunikuje s ústredňou. Do klávesnice zadáte Váš kód a systém buď zapnete alebo vypnete. Samozrejme, máte na to určitý čas, no po jeho uplynutí sa spustí poplach. Čas, za ktorý sa spustí alarm, Vám pri inštalácii technik nastaví tak, aby ste systém po príchode stihli odblokovať, ale zároveň tak, aby nebol príliš dlhý, aby v prípade nežiadúceho vniknutia nevznikli veľké škody. 
 

Klávesnica

Dokonca aj klávesníc môžete mať viac. Ich počet závisí od samotného návrhu zabezpečenia, od prístupov do objektu rodinného domu a od požiadavky klienta. Tak si môžete dom rozdeliť na niekoľko zón a aktivovať ich podľa potreby. 
Popri klávesniciach sú...

Má na školách kamerový systém miesto ?

Školy, tak ako iné životu dôležité inštitúcie, prechádzajú mnohými zmenami. Otázka zabezpečenia nie je výnimkou.

S modernou dobou prichádzajú technológie, ktoré vedia zaručene zvýšiť bezpečnosť školského personálu, majetku, no primárne žiakov. Ako najúčinnejšia forma zvýšenia bezpečnosti sa za posledné roky preukázal kamerový systém.

Prečo školy chcú kamerový systém? 

Bezpochyby je kamerový systém do škôl prinášaný aj kvôli problémovým žiakom. Práve z tohto dôvodu je tak veľmi vítaný. Učitelia už jednoducho nezvládajú dávať pozor na žiakov a chcú sa vyhnúť viacerým nekalým aktivitám, ktoré poškodzujú majetok a dobré meno školy.

Je faktom, že pre zabezpečenie kamerovým systémom sa školy rozhodujú na základe troch dôležitých dôvodov: 

bezpečnosť žiakov a zamestnancov, 
ochrana majetku školy, 
zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu. 

KASPROF SECURITY AGENCY

Prečo kamerový systém na škole?

Kamerový systém vedie k zvýšeniu bezpečnosti...

FYZICKÁ OCHRANA OBJEKTOV

Fyzická ochrana objektov

Fyzická ochrana objektov je najviac používaný spôsob chránenia verejných priestorov a ochrany osôb a majetku. 

Zabezpečenie objektu formou fyzickej ochrany je stráženie objektu alebo objektov pracovníkom strážnej služby podľa potreby klienta, teda aj nepretržitá 24 hodinová ochrana. 

Čo je fyzická ochrana objektov?

Fyzická ochrana objektov a areálov je realizovaná predovšetkým pravidelnou činnosťou dohľadu činností strážnych pracovníkov, ktorí vykonávajú aktívne bezpečnostné pochôdzky priamo v objekte. 

Takých strážnikov môže byť aj viac - v závislosti na rozlohe areálu.

Efektívny obchôdzkový systém a vzájomná komunikácia zvyšuje účinnosť ochrany. Fyzická ochrana sa užíva najmä u väčších firemných areálov, parkovísk, skladov a rozľahlých verejných alebo súkromných objektov.

KASPROF SECURITY AGENCY

Služby fyzickej ochrany a bezpečnostného dohľadu môžu byť nepretržité aj dočasné, vnútorné aj vonkajšie.
Forma stráženia vychádza zo špecifikácie...

VZDIALENÝ MONITORING KASPROF SECURITY AGENCY

VZDIALENÝ MONITORING KASPROF SECURITY AGENCY

Monitoring a dispečing Kasprof Security Agency

Majte neustály dohľad nad objektom prostredníctvom videomonitoringu alebo GPS lokátoru.
Online ochrana objektu, je nepretržité monitorovanie streamov z kamier z celého objektu, exteriérová a interiérová ochrana objektu /snímače, bariéry, záplavové snímače, monitoring elektronickej požiarnej signalizácie a mnohé iné. Výhodou, je hlavne nepretržitý monitoring chráneného objektu, kde je možné zachytiť mnohé javy a reagovať, častokrát rýchlejšie, než je v objekte fyzická ochrana.

Naše moderné technológie, už dnes dokážu aj prostredníctvom video analýzy, reagovať na mnohé podnety a upozorniť tak dohľadové centrum, na vznikajúcu alebo aktuálnu udalosť. 

Operátor, na základe presného nastavenia ochrany objektu, dokáže za krátku dobu, včas reagovať na udalosť. Vyšle na objekt záchranný zbor, požiarnikov alebo Políciu. 
Strážna služba Kasprof Security Agency má...

Zásahová jednotka Kasprof Security Agency

ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA KASPROF SECURITY AGENCY

Hlavnou náplňou práce zásahovej jednotky je rýchly zásah na mieste určenia. 

Napríklad, ak zaznamenáme na pulte centrálnej ochrany narušenie stráženého objektu, areálu a podobne na miesto vyšleme zásahovú jednotku, ktorá objekt skontroluje a zabezpečí ochranu vášho majetku pred zlodejmi či inými narušiteľmi

Zásahová jednotka

Zásahová jednotka sa skladá z minimálne dvoch špeciálne školených a cvičených osôb. Základným znakom zásahovej jednotky je jej rýchlosť a údernosť, pretože iba vďaka rýchlemu zásahu môžeme ochrániť vás i váš majetok.

V rámci našich služieb vám ponúkame aj kontrolovanie objektov, hliadkovanie a monitorovaciu činnosť. 

Naši pracovníci sú riadne uniformovaný a svoju prácu vykonávajú v súlade so všetkými zákonmi, ktoré upravujú činnosť bezpečnostných služieb. 

Naše zásahové jednotky poskytujú rýchlu a adekvátnu reakciu na najrôznejšie typy...