Ako je to s montážou zabezpečovacieho systému ?

Nech sa rozhodnete pre akýkoľvek alarm, určite nechajte montáž na odborníka, firmu, ktorá má bohaté skúsenosti a najmä licenciu.

Podľa zákona môžu zabezpečovacie systémy montovať a poskytovať servis iba firmy s platnou licenciou o technickej službe!

Nikdy si nedávajte robiť ,,zabezpečovačku" od firmy, ktorá túto licenciu nemá!

V prípade poistnej udalosti je nutné preukázať odbornú montáž zabezpečovacieho zariadenia!

Poisťovne Vám môžu skrátiť poistné za vzniknutú škodu, a to práve tým, že ste nemali systém nainštalovaný tak, ako sa požaduje.

 

Elektrická požiarna signalizácia (EPS)

Systém EPS – úvod do problematiky

Úlohou tohto našho blogu je v skratke objasniť pre laikov čo je systém EPS.

Elektrická požiarna signalizácia (EPS) je vyhradené požiarnobezpečnostné zariadenie, ktoré by malo byť navrhnuté a prevádzkované v zmysle EN-54 a národných predpisov. 

Funkciou EPS je čo najrýchlejšie identifikovať požiar a vyslať signály a indikácie tak, aby sa mohli vykonať príslušné opatrenia. Na informáciu o nebezpečenstve ohrozenia života pre osoby v objekte musí byť požiarny poplach prostredníctvom EPS signalizovaný akusticky a opticky. 

Akustická signalizácia môže byť vykonaná priamo systémom EPS pomocou sirén alebo prepojením na ústredňu hlasovej signalizácie požiaru.

Využívaním najmodernejších technológií z oblasti bezpečnosti výrazným spôsobom šetríte finančné prostriedky na ochranu Vášho majetku a zdravia  pri nonstop protipožiarnej hliadke a obsluhe...

3 dôvody, prečo povedať ÁNO kamerovým systémom

Viete, ako sa hovorí – dôveruj, ale preveruj. Nezaraďte sa medzi tých, ktorí doplatili na svoju prílišnú dôverčivosť. Práve naopak, zaraďte sa medzi tých, ktorí sa pripravili vopred pre každý prípad nečakaného sledu udalostí. Či ste firma, alebo by ste sa radi cítili v bezpečí vo vlastnej domácnosti, kamerové systémy sú ,,must-have“ dnešnej doby. Doby, v ktorej čelíme prepadom v domácnostiach, vypočítavým zamestnancom, či prefíkaným zlodejom. Napriek tomuto známemu faktu je stále mnoho ľudí, ktorí radšej riskujú, ako si zabezpečia poistku, ktorá sa nakoniec niekoľko-násobne zúročí.

1. Istota nad zlato

Nebojte sa, nie ste paranoidní, ak rozmýšľate nad kúpou kamerových systémov. Ste predvídavíobozretní. Práve v tomto prípade sa neoplatí skúšať staré známe pravidlo risk je zisk. Váš domov nemusí byť zrovna zlatá baňa na...

Kasprof Security Agency patrí k špičke na Slovensku

KASPROF SECURITY AGENCY

Kasprof Security Agency patrí do skupiny spoločností s hodnotením A dôveryhodnosti v Slovenskej republike.

Naša spoločnosť na základe splnenia vstupných podmienok prešla hodnotením medzinárodnou hodnotiacou spoločnosťou Bisnod s výsledným pridelením Certifikátu A. 

Získaný Certifikát A radí našu spoločnosť medzi stabilné, seriózne a spoľahlivé spoločnosti, ktoré si plnia všetky záväzky a povinnosti voči štátu. 

Certifikát v úrovni A dosahuje len pár firiem pôsobiacich na území Slovenskej republiky. 

Hodnotenie sa vykonáva z hľadiska ekonomických výsledkov spoločnosti, z hľadiska pozície na trhu a to na území celého Slovenska, tak aj v zohľadnení pozície na trhu v rámci euroregiónu a ďalších vyhodnocovacích parametroch. 

Systém hodnotenia firiem spoločnosťou Bisnode, ktorá certifikát vydáva, je vyvíjaný už od roku 1908.

Certifikát je potvrdením našej pozície na trhu, dôveryhodnosti, stability a serióznosti. Vysokým ratingom spoločnosť potvrdzuje svoju výnimočnosť. 

Je to ocenenie...

Kasprof Security Agency zabezpečovala akciu MS halušky Terchová

Halušky Terchová 2019

MS vo varení a jedení bryndzových halušiek.

Terchová 2019

Dňa 25. mája sa v Terchovej uskutočnila Medzinárodná súťaž vo varení a jedení bryndzových halušiek. 

Okrem výborných pochúťok na návštevníkov čakal bohatý kultúrny program v podobe speváčky Simy Martausovej a skupín Čechomor, Arzén a iných.

Celú akciu zabezpečovala naša bezpečnostná služba Kasprof Security Agency

Po organizačnej a bezpečnostnej stránke prebehlo všetko v poriadku a v príjemno pozitívnej atmosfére. Ďakujeme za spoluprácu.

Sme Vám k dispozícii pre akúkoľvek akciu, objekt, prípadne inú potrebu v rámci strážnej služby. 

Zabezpečujeme všetky spoločenské podujatia a to kultúrne , športové, verejné zhromaždenia, mítingy, koncerty, plesy diskotéky.