Nepodceňujte bezpečnosť Vášho domova, firmy či chaty.

Nepodceňujte Vašu bezpečnosť!

Mnoho ľudí vníma vykradnutie svojej nehnuteľnosti iba ako majetkovú škodu, čo však nemusí byť tak úplná pravda. Za vykradnutím domu, bytu, chaty či firmy sa neskrýva iba odcudzený televízor, počítač, peniaze, cenné papiere alebo zmiznuté šperky. Ďalším, a dokonca omnoho závažnejším je psychická ujma poškodeného. Túto skutočnosť si ľudia často krát neuvedomujú, alebo dokonca ani nevedia že existuje, až kým sa nedostaví osobná skúsenosť. Vstúpiť do domu a po otvorení zistiť, že bol vykradnutý môžu postihnuté osoby znášať rôzne, no rozhodne to nebude príjemná skúsenosť.

Zlodej sa vie jednoducho dostať do Vašej nehnuteľnosti a bez povšimnutia zmiznúť!

Často krát nás s prosbou o zabezpečenie kontaktujú práve ľudia, ktorí následkom podobnej negatívnej skúsenosti stratili pocit súkromia vo vlastnom dome....

Aké oprávnenia má SBS (strážna služba)?

Pracovníci strážnej služby nemajú oveľa viac právomocí ako bežný občan.

Pracovník súkromnej bezpečnostnej služby (SBS) nesmie vykonávať osobnú prehliadku odevov, tašiek a podobne pred vstupom do objektu, ak mu to dotknutá osoba sama nedovolí.

Pracovník SBS je však aj bez jej súhlasu oprávnený presvedčiť sa zrakom, hmatom alebo technickými prostriedkami, či do chráneného objektu vstupujúca alebo vystupujúca osoba nemá pri sebe alebo na sebe predmety pochádzajúce z protiprávnej činnosti alebo predmety, ktorými by mohla byť protiprávna činnosť spáchaná a tieto mu môže odobrať.

SBS pracovník nemá oveľa viac oprávnení ako bežný človek. Môže vykonať zásah len v prípade, keď je porušovaný alebo ohrozovaný záujem chránený bezpečnostnou službou, teda v prípadoch nutnej obrany a krajnej núdze v záujme ochrany majetku, zdravia, života chránených...

Čo robiť ak prichytíme zlodeja pri čine?

Často počujeme otázku, ako by sa mal občan zachovať, ak na svojom majetku pristihne pri čine zlodeja. V tomto prípade môže zlodej reagovať dvoma spôsobmi. Utiecť, alebo útočiť.  

Ak páchateľ utečie, nie je vašou povinnosťou ho naháňať, ale môžete sa o to pokúsiť. Išlo by teda o pokus o zaistenie páchateľa. A to najmä v prípade, ak tým neohrozíte sám seba. Následne ste oprávnený tomuto páchateľovi obmedziť jeho osobnú slobodu až do príchodu príslušníkov Policajného zboru. Dôležitou informáciou je, že ktokoľvek, kto je svedkom trestného činu sa môže podujať na zaistenie páchateľa - nie iba poškodený. Opäť za predpokladu, ak tým neohrozí sám seba. 


Ak páchateľa prenasledovať nebudete, kontaktujte ihneď Políciu a zaistite miesto činu. T.j. zdržte sa akéhokoľvek...

KASprof Security Agency neustále inovuje!

O aktuálnych novinkách vo firme Kasprof Security Agency nám porozprával konateľ firmy Peter Kasan.

KASprof Security Agency pôsobí na trhu už viac ako 20 rokov. Akými zmenami prešla spoločnosť za posledné obdobie?

Od roku 2014, kedy som spoločnosť prebral, prešla viacerými radikálnymi zmenami. Bol to vlastne prvý pult centralizovanej ochrany v rámci Oravy. Neustále investujeme do najnovších technológií a do trendov v bezpečnostných zariadeniach. Začali sme sa viac sústrediť na technologické záležitosti. Tento rok sme investovali do najnovšej verzie pultu centralizovanej ochrany Jablonet pro. Tieto systémy odporúčame, montujeme, pripájame na náš pult centralizovanej ochrany a k tomu robíme výjazdy, kontrolu a staráme sa o to.

 

S akými firmami úzsko spolupracujete?

Úzko spolupracujeme hlavne s dvoma firmami. Naša filozofia firmy je spolupracovať s tými najlepšími...

Zlodej úradoval v mestskom objekte

 

Vo štvrtok 9. novembra vo večerných hodinách prišiel poplach na pult centralizovanej ochrany bezpečnostnej agentúry KASprof Security, ktorý hlásil narušenie mestského objektu. Po jeho obdržaní zásahová jednotka okamžite vyrazila na miesto, aby situáciu preverila.

Po príjazde zásahová jednotka zistila narušenie objektu a bol privolaný správca budovy. Následne za jeho prítomnosti objekt skontrolovala a našla podozrivého páchateľa. Zásluhou rýchleho výjazdu a správneho postupu zásahovky nedošlo k odcudzeniu majetku ani väčším škodám.

Radi by sme upozornili občanov okresu Námestovo, aby si v blížiacom predvianočnom období, ktoré je zvyčajne uponáhľané a hektické, dávali väčší pozor na svoj majetok.

Ak chcete mať pokojné nielen sviatky, ale potrebujete mať istotu po celý rok, radi vás pripojíme na Pult centralizovanej ochrany, ktorý bude sledovať váš...