FYZICKÁ OCHRANA OBJEKTOV

Fyzická ochrana objektov

Fyzická ochrana objektov je najviac používaný spôsob chránenia verejných priestorov a ochrany osôb a majetku. 

Zabezpečenie objektu formou fyzickej ochrany je stráženie objektu alebo objektov pracovníkom strážnej služby podľa potreby klienta, teda aj nepretržitá 24 hodinová ochrana. 

Čo je fyzická ochrana objektov?

Fyzická ochrana objektov a areálov je realizovaná predovšetkým pravidelnou činnosťou dohľadu činností strážnych pracovníkov, ktorí vykonávajú aktívne bezpečnostné pochôdzky priamo v objekte. 

Takých strážnikov môže byť aj viac - v závislosti na rozlohe areálu.

Efektívny obchôdzkový systém a vzájomná komunikácia zvyšuje účinnosť ochrany. Fyzická ochrana sa užíva najmä u väčších firemných areálov, parkovísk, skladov a rozľahlých verejných alebo súkromných objektov.

KASPROF SECURITY AGENCY

Služby fyzickej ochrany a bezpečnostného dohľadu môžu byť nepretržité aj dočasné, vnútorné aj vonkajšie.
Forma stráženia vychádza zo špecifikácie...

VZDIALENÝ MONITORING KASPROF SECURITY AGENCY

VZDIALENÝ MONITORING KASPROF SECURITY AGENCY

Monitoring a dispečing Kasprof Security Agency

Majte neustály dohľad nad objektom prostredníctvom videomonitoringu alebo GPS lokátoru.
Online ochrana objektu, je nepretržité monitorovanie streamov z kamier z celého objektu, exteriérová a interiérová ochrana objektu /snímače, bariéry, záplavové snímače, monitoring elektronickej požiarnej signalizácie a mnohé iné. Výhodou, je hlavne nepretržitý monitoring chráneného objektu, kde je možné zachytiť mnohé javy a reagovať, častokrát rýchlejšie, než je v objekte fyzická ochrana.

Naše moderné technológie, už dnes dokážu aj prostredníctvom video analýzy, reagovať na mnohé podnety a upozorniť tak dohľadové centrum, na vznikajúcu alebo aktuálnu udalosť. 

Operátor, na základe presného nastavenia ochrany objektu, dokáže za krátku dobu, včas reagovať na udalosť. Vyšle na objekt záchranný zbor, požiarnikov alebo Políciu. 
Strážna služba Kasprof Security Agency má...

Zásahová jednotka Kasprof Security Agency

ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA KASPROF SECURITY AGENCY

Hlavnou náplňou práce zásahovej jednotky je rýchly zásah na mieste určenia. 

Napríklad, ak zaznamenáme na pulte centrálnej ochrany narušenie stráženého objektu, areálu a podobne na miesto vyšleme zásahovú jednotku, ktorá objekt skontroluje a zabezpečí ochranu vášho majetku pred zlodejmi či inými narušiteľmi

Zásahová jednotka

Zásahová jednotka sa skladá z minimálne dvoch špeciálne školených a cvičených osôb. Základným znakom zásahovej jednotky je jej rýchlosť a údernosť, pretože iba vďaka rýchlemu zásahu môžeme ochrániť vás i váš majetok.

V rámci našich služieb vám ponúkame aj kontrolovanie objektov, hliadkovanie a monitorovaciu činnosť. 

Naši pracovníci sú riadne uniformovaný a svoju prácu vykonávajú v súlade so všetkými zákonmi, ktoré upravujú činnosť bezpečnostných služieb. 

Naše zásahové jednotky poskytujú rýchlu a adekvátnu reakciu na najrôznejšie typy...

PULT CENTRÁLNEJ OCHRANY JABLONET PRO

PULT CENTRÁLNEJ OCHRANY (PCO)

Monitoring a dispečing Kasprof Security Agency

Základnou úlohou pultu centrálnej ochrany (PCO) resp. strediska registrácie poplachov (SRP) je prijímať signály 
z monitorovaných objektov a v prípade alarmového signálu ho preveriť a vyslať zásahovú jednotku, ktorá daný objekt zabezpeči a vykoná ďalšie úlohy v zmysle dohody s klientom a platnej legislatívy.

Prijímanie týchto signálov 

alarmový signál- narušenie vysielacieho zariadenia

- výpadok elektrickej energie

- sabotáž

- požiar

- stav záložných akumulátorov

- iný technický signál v závislosti od  nainštalovanej technológie

KASPROF SECURITY AGENCY disponuje najmodernejšími pultom od svetoznámej značky Jablotron. JABLONET PRO bezpečný, monitorovací softvér, s ktorým mame tie najlepšie skúsenosti.

Pult centralizovanej ochrany je komplex technických zariadení a obsluhy kvalifikovaných 
operátorov, pracovníkov zásahovej skupiny a technických pracovníkov.
 

Výhodou využívania služby PCO je, že pult stráži Váš objekt keď...

KAMEROVÝ SYSTÉM A JEHO VÝHODY

 Kvalitný kamerový systém je základným prvkom ochrany.

Chráňte si svoj majetok. Kamerové systémy slúžia na monitorovanie majetku či osôb, majú preventívny účinok na predchádzanie trestnej činnosti a pomáhajú pri odhaľovaní zločinu. Bezpečnostné kamery snímajú obraz v monitorovanom prostredí, pomocou káblového vedenia prenášajú obraz do nahrávacieho zariadenia.

KASprof Security Agency

Výhody bezpečnostných kamier

  1. Odradenie páchateľov zločinu- patrí medzi najväčšie výhody kamerového systému. V prípade, že je objekt chránený kamerami hneď zistíte, že majú veľký vplyv na ľudí vyskytujúcich sa v blízkosti tohto objektu alebo priamo v ňom. Ba čo viac, ak sú kamery umiestnené diskrétne, získate pocit bezpečia a kontroly, ktorý je na nezaplatenie.
  2. Monitorovanie denných aktivít- Vám dá prehľad o všetkom, čo sa deje. Práca s kamerovým systémom je jednoduchá, nakoľko tento systém môže...