Ako zaistiť bezpečnosť seniora žijúceho v samostatnej domácnosti?

 

Ak starý človek  žije  v spoločnej domácnosti s niekým   môže  sa spoľahnúť na prítomnosť aspoň jednej osoby, alebo je možnosť využiť systém pre privolanie pomoci. V takejto situácii  je vyvolaný poplach pri stlačení tiesňového tlačidla, ktoré nosia starí ľudia  pri sebe.

Takýmto tlačidlom upozorní na svoj stav okolie. Tento systém môže pomôcť najmä pri náhlej zdravotnej príhode, páde alebo inej  nebezpečnej situácie. Nie vždy je totiž možné niekoho privolať volaním o pomoc. Húkanie sirény je oveľa hlasnejšie a veľmi jednoduché. 

Ako teda zabezpečiť bezpečnosť seniora, ktorý žije sám? 

Ak senior žije vo vlastnej domácnosti sám, bez akejkoľvek pomoci, je vhodné zabezpečiť možnosť privolať si pomoc. Najbežnejšia forma je využitie mobilnej siete GSM. Nie je možné sa spoliehať na neustálu prítomnosť susedov.  Mobilný telefón nemusí mať práve pri sebe a...

Bazénový alarm

 

Chcete si vybudovať na záhrade bazén, ale máte strach aby nedošlo k úrazu vášho dieťaťa? Vedeli ste, že existuje bazénový alarm ? 

Mať svoj bazén je snom každého jedného z nás. Pre deti to je jedna z najlepších atrakcií, ktoré im môžete zaobstarať. Bazén však skrýva aj obrovské nebezpečenstvo najmä pre menšie deti. Stačí malá nepozornosť a  obľúbenej atrakcie sa stane nočná mora, ktorá môže poznačiť  rodičov  aj dieťa na celý život.

Ak premýšľate  alebo už máte vlastný bazén alebo kúpacie jazierko či inú vodnú plochu na záhrade, je dobré zamyslieť sa nad bezpečnosťou vašich detí. . Vo vyspelejších štátoch Európy a v USA je druhým najčastejším smrteľným úrazom detí do 15 rokov utopenie v bazéne. Z tohto dôvodu už niektoré krajiny zaviedli povinnú výbavu zabezpečovacích...

Detektor na okná a dvere

 

Na akom princípe funguje detektor na okná a dvere a ako ho správne montovať  a udržiavať aby dobre a dlho fungoval? 

Na čo si dať pozor pri výbere umiestnenia detektora? Detektor na dvere a okná sa veľa krát využíva  ako doplnok k detektoru pohybu alebo v prípade, že pohybový detektor z nejakých dôvodov nie je možné použiť. Často je používaný v prípadoch, keď chceme strážiť objekt aj v prítomnosti osôb, ako napríklad cez noc. Detektor na dvere nie je závislý od teploty okolia, a preto ho možno s úspechom použiť pre stráženie garážových brán alebo dverí od záhradnej chatky, prípadne iných nevykurovaných priestorov. Detektor funguje na princípe vzdialenia sa jednej časti detektora od druhej. Jedna časť detektora sa pripevní na dvere alebo...

Ako zabezpečiť dom, byt s domácim miláčikom?

 

Veľa krát sa pri návrhu zabezpečovacieho systému rieši problém ako ho prevádzkovať v prítomnosti domácich zvieratiek. My Vám poradíme.

Zabezpečovací systém verzus domáci maznáčikovia

Často sa stretávame zo zákazníkmi, ktorí nie sú ochotní  akokoľvek obmedziť priestor pre svojho maznáčika a rozdeliť tak objekt na stráženú časť a na časť s pohybom zvieraťa. V súčasnosti existuje viac možností, ale vždy je to o  kompromise . Je potrebné nájsť kompromis medzi kvalitou stráženia majetku a obmedzením pre domáce zviera. Existujú detektory, u ktorých výrobca deklaruje odolnosť voči psom do danej veľkosti alebo váhy. Ale taký detektor nebude nikdy tak spoľahlivý ako bežný detektor.

Domáce zvieratko, zabezpečovací systém  alebo obidvoje ? 

  • Plášťová ochrana: metóda založená na zabezpečení všetkých možných vstupov do objektu. V objekte sa dá voľne pohybovať...

Detektor pohybu mi robí falošné poplachy, čo s tým mám urobiť?

 

Ako funguje pohybový detektor?

Pohybové detektory sú už pomaly súčasťou  nášho bežného života a stretávame sa s nimi vo väčšine zabezpečovacích systémov. Pri ich použití je však nutné dodržať mnoho rôznych pravidiel pre úspešné prevádzkovanie.Detektor pohybu najčastejšie funguje na princípe snímania pohybujúceho sa objektu s teplotou ľudského tela. Detekcia funguje tak, že strážená oblasť je rozdelená na niekoľko zón a v každej zóne je meraná teplota. Pokiaľ dôjde k zmene teploty medzi zónami, čo je spôsobené prechodom z jednej zóny do druhej, je zaznamenaný pohyb. 

 

Detektor pohybu  a jeho obmedzenia:

Detektor pohybu má pár obmedzení. Niektoré z nich môžeme úspešne využiť, ďalšie znižujú jeho účinnosť. Správnym výberom miesta pre inštaláciu možno tieto obmedzenia minimalizovať. Vzhľadom k princípu detekcie pohybujúcich sa objektov s teplotou ľudského tela napovedá, že...