Pár dobre mienených preventívnych opatrení

 

Prihováram sa Vám ako majiteľ  spoločnosti KASprof-Security agency s.r.o, ktorá sa stará o Vašu bezpečnosť a ktorému záleží na tom, aby služby,  ktoré poskytujeme boli komplexné a pokrývali všetky riziká a preto kladiem dôraz aj na prevenciu.

V súčasnej situácií, ktorá vládne doma i vo svete sa kladie na bezpečnosť čaraz väčší dôraz. Častokrát však až potom, ako dôjde k nepríjemnej situácií, ktorá zanechá značné škody  na majetku, alebo duševnej pohode.

Pripravili sme pre Vás pár dobre mienených rád na nasledujúce obdobie, ktoré je sezónou zlodejov a vlamačov.

Ak sa na dlhšie obdobie chystáte opustiť svoj dom, firmu urobte tieto preventívne opatrenia:

 • Nezverejňujte na sociálnych sieťach svoj plánovaný odchod
 • Starostlivo skontrolujte okná a dvere, či ste ich zavreli.   V poslednom...

Nadštandardné možnosti bezpečnostných systémov

 

Hlavne v priestoroch, kde sa kamery môžu stať jednoduchým terčom zlodejov, odporúčajú odborníci inštalovať skryté kamerové systémy. Tie môžu vypadať napr. ako požiarne či pohybové čidlá. Aj cez svoje maskovanie tieto kamery dokážu zaznamenať  nie len obraz ale aj zvuk. V rodinných domoch sa často  využíva kombinácia vonkajšieho a vnútorného kamerového systému. Uplatňujú sa tu systémy s detekciou pohybu v obraze a následným záznamom získaných dát.

Ako sme už veľa krát spomínali kamerové systémy  naozaj nie sú tým obávaným strašiakom, ktorý monitoruje 24 hodín denne každý náš krok. Práve naopak sú užitoční pomocníci, ktorí bezpečne, spoľahlivo a tiež lacno chránia Váš majetok. Okrem pocitu bezpečia nám kamerové systémy môžu priniesť tiež dôležité dôkazy alebo samotný psychologický efekt pre odstrašenie možného zlodeja. 

Mechanické zabezpečenie nehnuteľnosti je základ, elektronické istota

 

Už dávno je preč doba, kedy bolo mechanické zabezpečenie nehnuteľnosti maximum, čo ste mohli urobiť pre ochranu svojho majetku.

Čo si predstavíme pod pojmom mechanické zabezpečenie?

 • Bezpečnostné a protipožiarne dvere.
 • Systém generálneho kľúča.
 • Sekčné, rolovacie garážové brány.
 • Predokenné rolety.
 • Pevné mreže.
 • Závory.

V súčasnosti dominujú spoľahlivé  moderné elektronické  zabezpečovacie systémy. Sú to tzv. elektronickí pomocníci, ktorí nikdy nespia a dodávajú ochrane majetku i bezpečia členov vašej rodiny zásadne vyššiu úroveň.

V oblasti ochrany rodinných domov i priemyselných objektov sa osvedčujú tieto systémy:

 • Elektronické zabezpečovacie systémy.
 • Domové videotelefóny.
 • Kamerové systémy.
 • Požiarne zabezpečovacie systémy.

Medzi kompletné riešenie bezpečnosti pre firmy  patria dochádzkové a prístupové systémy pre kontrolu dochádzky zamestnancov a pohybu osôb po firemnom pozemku či budove. 

Neviete si rady s výberom správneho zabezpečenia...

VÝHODY SPOLUPRÁCE S KASprof-SECURITY agency

Naša spoločnosť si potrpí na osobnom prístupe k svojim zákazníkom, preto sú v našom tíme nastavené príslušné kompetencie tak, aby sme boli schopní rýchlo a zodpovedne odbaviť všetky vaše požiadavky. Osobný prístup je pre nás prioritou.

Odborné poradenstvo a bezpečnostné služby na kľúč , od zaistenia inštalácie bezpečnostných systémov, až po ich monitoring na PCO. 

Služby na kľúč v praxi-   od štúdie, návrhu inštalácie, realizáciu, až po napojenie a následný monitoring. 

Zákazníkovi je  po podpise zmluvy na dobu určitú zaistená celá služba a následne ju spláca vo forme mesačných paušálov za monitorovacie služby.

Naša firma prevádzkuje vlastné PCO , ktoré je jedným z najlepšie technicky vybavených PCO.  Z tohto PCO monitorujeme bezpečnostné systémy v objektoch v rámci celej SR .

GARANCIA KVALITY. Bezpečnostná agentúra KASprof-SECURITY agency  garantuje svojim zákazníkom kvalitu poskytovaných...

Výjazd zásahovej jednotky pri narušení objektu

Operátor PCO po zhodnotení poplachu vysiela zásahovú skupinu  na fyzickú kontrolu stavu objektu.  Pri kontrole objektu jedná zásahová skupina tak, aby neohrozila dobré meno všetkých zúčastnených, čiže zákazníka a  aj prevádzkovateľa PCO .

Vonkajšia kontrola chráneného objektu je vykonávaná vždy. Vnútornú kontrolu objektu vykoná zásahová skupina v prípade, keď zákazník poskytol kľúče od vnútorných priestorov objektu (príp. Aj kód EZS). Pri vnútornej kontrole objektu je zásahová jednotka povinná objekt po ukončení vnútornej kontroly uzamknúť a aktivovať EZS za použitia kódu.

Cieľom kontroly chráneného objektu je zistenie príčiny vzniku poplachu  z EZS , zamedzenie alebo minimalizácia škôd na životoch, zdraví a majetku zákazníka.

Ak zistí zásahová jednotka pri výjazde, že došlo k narušeniu kontrolovaného objektu, informuje bezodkladne PCO a oznámi operátorom a zákazníkovi  všetky zistené poznatky.

Zásahová služba PCO...