Prenos signálu pri napojení na PULT CENTRÁLNEJ OCHRANY

Rozhodli ste sa pre napojenie vášho objektu na pult centrálnej ochrany, no neviete akú cestu prenosu signálu si vybrať? Aké výhody a naopak nevýhody prináša každá z alternatív vám zhrnieme v tomto článku.

GPRS komunikátor (GSM signál) prenáša správy z ústredne poplachového systému na PCO pomocou služieb mobilného operátora. Zjednodušene povedané, komunikátor pošle digitálnu správu s využitím SIM karty cez mobilného operátora na pult centrálnej ochrany. Výhodou prenosovej cesty GPRS komunikátorom sú síce nižšie inštalačné náklady, ale nevýhodou sú nutné prevádzkové poplatky za prenos každého signálu a tým platenie SIM karty na udržiavanie prevádzkyschopnosti prenosu.

Ďalšou nevýhodou je tretia strana (mobilný operátor) v prenose signálov, u ktorého môže byť za určitých podmienok signál oneskorený (masové športové udalosti, Silvester…) alebo nemusí prejsť vôbec a tak sa dispečing PCO vôbec nedozvie o poplachu. Zároveň v súčasnosti už aj u nás začínajú kriminálne elementy používať technické zariadenia (ľahko dostupné rušičky signálov GSM), ktoré odrušia signál a znemožnia tak prenos poplachovej správy.

IP komunikátor („pevný“ internet) prenáša správy z ústredne poplachového systému na PCO pomocou internetových služieb pevného – káblového internetu cez poskytovateľa internetových služieb. Medzi hlavné výhody IP komunikátora patria nízke inštalačné náklady a rýchlosť prenosu signálu. Zároveň poskytuje možnosť podrobnej správy, t.j. v prípade alarmového signálu majú dispečeri PCO k dispozícii informácie o povahe a presnom mieste alarmu. Nevýhodou je možná strata signálu v prípade výpadku internetu

Pre zvýšenie bezpečnosti našim zákazníkom vždy odporúčame (ak je to možné) kombináciu aspoň 2 spôsobov prenosu signálu. Vďaka tomu sa eliminuje riziko, ktoré môže vzniknúť napr. v prípade výpadku signálu alebo pri použití rušičiek signálu.