O Kasprof Security Agency

KASprof SECURITY agency s.r.o  na trhu pôsobí v oblasti strážnej služby a súkromnej bezpečnosti už 20 rokov v zmysle § 3 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) zákona o súkromnej bezpečnosti na základe licencie číslo: PS 000225 vydanej Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Žiline dňa 3.7.2008.  Zároveň sme prevádzkovateľom technickej služby podľa § 7 zákona o súkromnej bezpečnosti, na základe licencie číslo: PT001618 vydanej Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Žiline dňa 12.08.2015. 

Snažíme sa profilovať  z hľadiska odbornosti ako aj kvality na produktívnu a rozvíjajúcu spoločnosť, pričom nám záleží na odbornom raste našim zamestnancov a skvalitňovaní našich služieb.

Medzi základné služby z portfólia spoločnosti patrí: ochrana majetku a osôb, prevádzka zabezpečovacích a poplachových systémov.

Naším cieľom je byť vždy k dispozícii a poskytovať vysoko kvalitné, efektívne a diskrétne služby pre našich zákazníkov, ktorí si uvedomujú riziká počas ich práce alebo voľného času pre našich klientov a tiež osoby im blízke. Naším poslaním je poskytovať našim zákazníkom najvyššiu úroveň osobných a profesionálnych služieb pre ich bezpečnostné potreby.

Spolupracujeme so štátnou správou, finančným riaditeľstvom, súdnictvom, úradom práce, zamestnávateľskými subjektami, ktoré zamestnávajú veľký počet zamestnancov a majú vysoké nároky na bezpečnosť.

Národné informačné stredisko SR a.s v roku 2014 udelila našej spoločnosti Pečať spoľahlivosti vo verejnom obstarávaní. V roku 2015 sme boli zaradení do registra solventných firiem.