Zabezpečenie domu a chaty

Pri zabezpečovaní svojho majetku je nevyhnutné robiť zodpovedné rozhodnutia. Ide o dôležitý proces, ktorý sa skladá zo 4 krokov.

Najskôr si musíte vybrať kvalitné zabezpečovacie zariadenie. Najlepšie je postupovať podľa hodnotení a referencií. Napríklad  elektronické zabezpečovacie systémy Jablotron patria k svetovej špičke a majú záruku až 7rokov. V ponuke nájdete drôtové aj bezdrôtové bezpečnostné systémy. Certifikovaní technici spoločnosti KASprof SECURITY Agency vám ochotne poradia s ideálnym riešením pre vašu nehnuteľnosť. Vedeli ste, že takéto systémy je možné ovládať až štyrmi spôsobmi? A to klávesnicou, mobilnou alebo webovou aplikáciou a kľúčenkou.

S výberom zariadenia súvisí aj výber certifikovanej spoločnosti. KASprof Security Agency je prevádzkovateľom technickej služby podľa § 7 zákona o súkromnej bezpečnosti, na základe licencie číslo: PT001618 vydanej Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Žiline dňa 12.08.2015. Poskytujeme odbornú montáž a servis technického stavu zariadenia. Všetky služby zabezpečujú odborne preškolení a certifikovaní zamestnanci. Montáž samotného zariadenia trvá v rozpätí od 3 do 5 hodín. Montáž sa pozostáva od samotného poskladania zariadenia až po zaškolenie používateľa. (Ak nakúpite priamo u nás, máte to zdarma, v opačnom prípade je cena súčasťou kalkulácie.)

Kvalitnú spoločnosť spoznáte aj tak, že vám zabezpečia pravidelný servis zariadenia.  Plnohodnotný servis by mal byť vykonávaný každý rok a mal by zahŕňať kontrolu stavu záložných akumulátorov, napájacieho zdroja, vyčistenie optickej časti detektorov a dymových hlásičov požiaru, funkčnosti sirén, telefónnych a GSM zariadení.

Tretím krokom je pripojenie na pult centralizovanej ochrany. Každý náš zákazník je pripojený na tento pult, ktorý obsluhuje stála operačná služba. Naši ľudia sú s vami v nepretržitom spojení. Monitorujú telefonické, rádiové a GSM signály.

Posledným krokom je výjazd. Držíme nepretržitý dohľad nad vaším majetkom. Okamžite vyrážame na miesto, odkiaľ bolo prijaté poplachové hlásenie. Nad vaším majetkom držíme ochrannú ruku 24 hodín denne, k objektu vyrážame už do 1 minúty od prijatia hlásenia. Po príchode na miesto posádka vykoná vonkajšiu obhliadku objektu a v prípade potreby kontaktuje Políciu a majiteľa objektu.

Venujeme sa zabezpečeniu domov, chát, firiem či nehnuteľnosti, pričom existujú 3 možnosti zabezpečenia objektov. Ide o zabezpečovací systém s možnosťou hlásenia narušenia majiteľovi objektu, zabezpečovací systém s možnosťou hlásenia na PCO a zabezpečovací systém s možnosťou vzdialeného prístupu (internet, mobil). Okrem toho sa na zariadenia vzťahuje aj záručná doba, a to 2 roky pri obyčajných zariadeniach a 7 rokov pri Jablotrone.

Ako si zabezpečiť, aby ochranu nad vašimi objektami prebrala naša firma?/Čo je nevyhnutné, aby sme prebrali ochranu nad vašimi objektami?

Musíte preukázať, že ste majiteľom objektu (na základe listu vlastníctva, prípadne nájomnej zmluvy). Musíte mať namontovaný bezpečnostný systém, ktorý môžeme napojiť na PCO. Pri podpisovaní zmluvy musíte nahlásiť mená a čísla osôb, ktoré môžu odvolať poplach, napríklad v prípade chyby pri vstupe do objektu alebo odchode z objektu, respektíve pri zlej manipulácii.