Pripojenie na pult centralizovanej ochrany

Ide o tú najlepšiu prevenciu, ktorej cieľom je odradiť, respektíve obmedziť pohyb cudzích osôb v predmetnom priestore.

Urobíte maximum pre to, aby ste si zabezpečili svoj majetok. Zaobstarali ste si moderné zabezpečovacie zariadenie aj s alarmom. Avšak v prípade narušenia objektu, budete môcť len pozorovať, ako vás vykrádajú. Nemôžete zasiahnuť. A práve v takýchto kľúčových situáciách je nevyhnutné pripojenie na PCO. Na PCO prichádza informácia o narušení a následne vyráža výjazdová jednotka, ktorá dokáže obmedziť páchateľa do príchodu Polície.

Zásahová jednotka sa v prípade núdze dostaví na príslušnú adresu do 5 minút pri vzdialenosti do 10 kilometrov, do 10 minút pri vzdialenosti do 15 kilometrov a do 15 minút, ak je nehnuteľnosť vzdialená 20 kilometrov.

V KASprof Security Agency, pracujeme so svetovo oceňovaným výrobcom zabezpečovacích zariadení Jablotron. Klientom poskytujeme kompletný servis, montážou to u nás nekončí. Poskytujeme komplexné riešenie, 24-hodinovú ochranu vašich nehnuteľností. V prípade dvojročnej dohody ponúkame veľmi výhodnú cenu, a to 0,50 Eura na deň. Poskytujeme nepretržitý servis a záruku až do 7 rokov. Okrem toho sme vám stále k dispozícii aj telefonicky, pričom sme ochotní  k vám vyraziť a pomôcť osobne. 

Pri pripájaní na PCO preverujeme funkčnosť existujúceho zabezpečovacieho zariadenia a jeho pripojenie na PCO alebo kompletnú montáž zariadenia a pripojenie na PCO.

Takéto pripojenie si nemôže objednať ktokoľvek. Zákazník musí preukázať, že je vlastníkom predmetnej nehnuteľnosti alebo aspoň nájomnou zmluvou, ktorá potvrdzuje, že môže nehnuteľnosť užívať. Na základe týchto dokumentov sa uzatvára zmluva na výkon bezpečnostnej služby. Okrem týchto náležitostí je potrebné mať funkčný zabezpečovací systém, ktorý budeme môcť napojiť na PCO.

Cenník sme pripravili zvlášť pre jednotlivcov a zvlášť pre firmy. Ide o sumu 0,50 Eura na deň pre majiteľov domov, bytov či chát a od 0,50 Eura na mesiac pre majiteľov firiem v závislosti od dohody.