Alarm

Alarm je všetkým dobre známa technológia. Je to jedna z tých najlepších investícií, pretože chráni váš majetok. Vďaka alarmu máte neustály prehľad o svojich nehnuteľnostiach a zároveň vytvára aj psychologický tlak na prípadného zlodeja, respektíve človeka, ktorý zvažuje, že naruší váš priestor. Okrem toho vás aj informuje o vysokej spotrebe elektrickej energie, prekročení teploty, úniku plynu či o požiari.

Vybrať si môžete zo 4 typov alarmov: alarmy pre byty, alarmy pre domy, alarmy pre firmy a autoalarmy. Alarmom je možné chrániť byt, dom, firmu, garáž, halu, v podstate akýkoľvek priestor potrebujete. (Ak si alarm zakúpite u nás montáž a prevádzkové náklady hradíme my.)

Samozrejme, môže sa stať, že sa alarm spustí sám. Ide o výnimočné situácie, ktoré môže spôsobiť domáce zvieratko, otvorené okno alebo aj vírenie teplého vzduchu. V takýchto prípadoch môže majiteľ vypnúť aktivovaný alarm prostredníctvom kódu alebo na PCO odvolá výjazd. Toto môže urobiť buď majiteľ, alebo osoby, ktoré na to boli poverené pri podpise zmluvy.

Mnohých našich klientov zaujíma aj to, či má takéto zabezpečenie vplyv aj na poistenie nehnuteľností. Výška poistky je v prvom rade daná zmluvnými podmienkami medzi klientom a posťovňou, ale klient je povinný túto informáciu poisťovni oznámiť, pretože takéto zabezpečenie zdvíha hodnotu nehnuteľnosti.