Kamerové systémy

Súčasné technológie nám dovoľujú mať prehľad o majetku aj v období, kedy sa v konkrétnych objektoch nenachádzame. Už sa viac nemusíte strachovať, čo sa deje doma, keď ste na dovolenke. S profesionálnym kamerovým systémom HIKVision, ktoré KASproff používa, budete mať prehľad 24 hodín denne, a to prostredníctvom počítača, mobilu či tabletu. Na mobil vám bude chodiť SMS alebo fotka objektu a po pripojení na internet, budete môcť sledovať online video v reálnom čase. Samozrejme aj v tomto prípade záleží na tom, aký kamerový systém si vyberiete.

Počet umiestnených kamier vychádza z potrieb klienta a taktiež z optických vlastností jednotlivých kamier. Pri takomto výbere je samozrejmosťou kamerová skúška, ktorá odhalí najvhodnejší typ kamery.

Naši klienti sa nás často pýtajú, či potrebujú k inštalácii takéhoto systému aj server. Server nie je potrebný, pretože vám systém zostavíme tak, aby spĺňal moderné kritériá nielen na bezpečnosť, ale aj na funkčnosť systému.

Najčastejšou otázkou je, ako je možné sledovať dianie v objekte na diaľku. Podmienkou je aktivácia dátového balíčka, nainštalovanie aplikácie pre vzdialené sledovanie a nastaviť si v nej príslušné parametre. Táto služba nemá obmedzenie čo sa týka operačných systémov. Podporuje Android, iOS, Symbian aj Windows Mobile.

Po tom, ako sa zaplní HDD sa záznam z kamier premazáva. Maximálna dĺžka uchovania záznamu je 15 dní.

Napriek tomu, že je možné kamerový systém inštalovať aj bez obhliadky, je vysoko odporúčaná. Vďaka nej vieme pre vás navrhnúť to najlepšie kamerové riešenie.

Montáž kamier patrí k zložitejším úkonom. Dávame si záležať na tom, aby boli kamery umiestnené na ťažšie dostupných miestach s výborným výhľadom na oblasti, ktoré chcete mať monitorované. Zabezpečujeme kompletnú montáž kamerového systému, to znamená aj kabeláž, nastavenie kamier, inštaláciu monitorovacieho zariadenia a monitorov. Systém „oživíme“ a nastavíme parametre nahrávania záznamov. Okrem tohto vás celým fungovaním systému prevedieme a zabezpečujeme aj kvalitný servis. Kontrola zariadení prebieha každý 1 rok.

Kamery sú natoľko kvalitné, že na ich funkcie nemajú vplyv ani výkyvy počasia, keďže sú chránené krytom. V noci kamery používajú IR Led alebo Biele Led svetlo, ktoré je možné namontovať.  Kamery nevyradí ani výpadok elektriny, pretože disponuje záložným zdrojom energie.

Mnohých ľudí zaujíma aj právny aspekt kamerových systémov, a teda či je možné zhotovený záznam použiť ako dôkazový materiál počas súdneho pojednávania. V tomto prípade hovorí Zákon o ochrane osobných údajov takto:

„Priestor prístupný verejnosti možno monitorovať pomocou videozáznamu alebo audiozáznamu len na účely verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality alebo narušenia bezpečnosti štátu, a to len vtedy, ak priestor je zreteľne označený ako monitorovaný. Označenie monitorovaného priestoru sa nevyžaduje, ak tak ustanovuje osobitný zákon. Vyhotovený záznam možno využiť len na účely trestného konania alebo konania o priestupkochak osobitný zákon neustanovuje inak.“

To znamená, že nahrávka musí byť legálna, teda so súhlasom nahrávanej osoby. V trestnom konaní môže byť ako dôkaz použitá iba legálna nahrávka. Nelegálna môže slúžiť ako vodidlo, ale nemá váhu dôkazu. V civilnom, respektíve občianskom konaní nelegálna nahrávka môže by použitá, ale ak druhej osobe spôsobí ujmu, musíte byť pripravený znášať následky.