Ako je to s montážou zabezpečovacieho systému ?

Nech sa rozhodnete pre akýkoľvek alarm, určite nechajte montáž na odborníka, firmu, ktorá má bohaté skúsenosti a najmä licenciu.

Podľa zákona môžu zabezpečovacie systémy montovať a poskytovať servis iba firmy s platnou licenciou o technickej službe!

Nikdy si nedávajte robiť ,,zabezpečovačku“ od firmy, ktorá túto licenciu nemá!

V prípade poistnej udalosti je nutné preukázať odbornú montáž zabezpečovacieho zariadenia!

Poisťovne Vám môžu skrátiť poistné za vzniknutú škodu, a to práve tým, že ste nemali systém nainštalovaný tak, ako sa požaduje.