Elektrická požiarna signalizácia (EPS)

Systém EPS – úvod do problematiky

Úlohou tohto našho blogu je v skratke objasniť pre laikov čo je systém EPS.

Elektrická požiarna signalizácia (EPS) je vyhradené požiarnobezpečnostné zariadenie, ktoré by malo byť navrhnuté a prevádzkované v zmysle EN-54 a národných predpisov. 

Funkciou EPS je čo najrýchlejšie identifikovať požiar a vyslať signály a indikácie tak, aby sa mohli vykonať príslušné opatrenia. Na informáciu o nebezpečenstve ohrozenia života pre osoby v objekte musí byť požiarny poplach prostredníctvom EPS signalizovaný akusticky a opticky. 

Akustická signalizácia môže byť vykonaná priamo systémom EPS pomocou sirén alebo prepojením na ústredňu hlasovej signalizácie požiaru.

Využívaním najmodernejších technológií z oblasti bezpečnosti výrazným spôsobom šetríte finančné prostriedky na ochranu Vášho majetku a zdravia  pri nonstop protipožiarnej hliadke a obsluhe EPS.