Ja alarm nepotrebujem…

Roky tu nikoho nevykradli, tak načo alarm.“
„Všade naokolo sú susedia, ktorí vidia, keby sa tu niekto potuloval.“ 
„Najlepší zabezpečovací kamerový systém je susedka oproti.“ 
„Ja mám doma dvoch poriadnych havkáčov, nikto sa k nám neodváži.“

Toto je len zopár argumentov, s ktorými sa stretávame pri rozhovoroch s ľuďmi o zabezpečovacích systémoch (alarmoch). Ale ľudská ľahostajnosť a práve taká nadnesená benevolencia zabúda na to, že práve tieto argumenty samozrejme veľmi dobre poznajú aj tí, ktorí majú záujem nečakane navštíviť vašu domácnosť.

Nebuďme naivní v predstave, že mne sa to nemôže stať, lebo v konečnom dôsledku nás to potom môže veľmi mrzieť a pocit narušeného súkromia vás bude ešte dlho prenasledovať.

Zabezpečovací systém slúži v prvom rade na ochranu majetku, ochranu proti vlámaniu a krádežiam, aby sa Váš majetok nestal terčom zlodejov. Z tohto pohľadu zabezpečovací systém potrebuje každý, kto vlastní nejaký majetok či nehnuteľnosť. 
Alarm by určite mal byť súčasťou Vášho domu, pretože v spojení s bezpečnostným kamerovým systémom môže pomôcť najmä pri spätnom odhaľovaní vzniku nežiadúcej udalosti, pri vlámaní, pri odhalení páchateľa a jeho identity