Kasprof Security Agency patrí k špičke na Slovensku

KASPROF SECURITY AGENCY

Kasprof Security Agency patrí do skupiny spoločností s hodnotením A dôveryhodnosti v Slovenskej republike.

Naša spoločnosť na základe splnenia vstupných podmienok prešla hodnotením medzinárodnou hodnotiacou spoločnosťou Bisnod s výsledným pridelením Certifikátu A. 

Získaný Certifikát A radí našu spoločnosť medzi stabilné, seriózne a spoľahlivé spoločnosti, ktoré si plnia všetky záväzky a povinnosti voči štátu. 

Certifikát v úrovni A dosahuje len pár firiem pôsobiacich na území Slovenskej republiky. 

Hodnotenie sa vykonáva z hľadiska ekonomických výsledkov spoločnosti, z hľadiska pozície na trhu a to na území celého Slovenska, tak aj v zohľadnení pozície na trhu v rámci euroregiónu a ďalších vyhodnocovacích parametroch. 

Systém hodnotenia firiem spoločnosťou Bisnode, ktorá certifikát vydáva, je vyvíjaný už od roku 1908.

Certifikát je potvrdením našej pozície na trhu, dôveryhodnosti, stability a serióznosti. Vysokým ratingom spoločnosť potvrdzuje svoju výnimočnosť. 

Je to ocenenie pre firmu, ktorá vydržala tvrdé konkurenčné prostredie. Naši zákazníci a obchodní partneri majú tak istotu, že idú do spolupráce so spoločnosťou, ktorá si plní svoje záväzky.