Komplexné bezpečnostné riešenie

Komplexné bezpečnostné riešenie predstavuje kombináciu špecializovaných bezpečnostných služieb realizovaných presne na mieru potrebám a požiadavkám našich zákazníkov.

Súčasťou komplexného bezpečnostného riešenia môžu byť nasledovné služby:

 

  • fyzická ochrana
  • Systémy technickej ochrany (kamerový systém, poplachový zabezpečovací a tiesňový systém, systém kontroly vstupu, elektrická požiarna signalizácia, atď.)
  • Integrácia systémov technickej ochrany
  • Monitorovacie služby – pripojenie na SRP (Stredisko registrácie poplachov)
  • Požiarna ochrana a prevencia

Súkromná bezpečnostná služba KASprof Security Agency chráni váš majetok 24 hodín denne. Zabezpečíme profesionálne bezpečnostné služby, ktoré spĺňajú špecifické potreby každej firmy či domácnosti.