Ochrana objektu

Ponúkame Vám spracovanie bezpečnostného projektu vykonať v rámci služby bezplatne.

Prvým krokom pred rozhodnutím zabezpečiť objekt – areál, je potrebné vykonať bezpečnostnú analýzu. Stanoviť riziká, kritické miesta a následne spracovať bezpečnostný projekt

V bezpečnostnom projekte sú potom definované úlohy pre pracovníkov strážnej služby, úlohy k organizácii vstupov, vjazdu motorových vozidiel, pohybu materiálu a tovaru, úlohy v súvislosti s požiarnou ochranou, civilnou ochranou, ochranou životného prostredia.