Postupnosť pri prijatí poplachu

Postupnosť pri prijatí poplachu

V prípade narušenia objektu vyšle ústredňa alarmu signál na pult centralizovanej ochrany.

Operačný pracovník poplach vyhodnotí, kontaktuje zákazníka alebo vyšle zásahovú jednotku. Zákazník si môže vybrať či bude o poplachu informovaný pred vyslaním zásahovej jednotky alebo až keď zásahová jednotka objekt skontroluje. Vďaka tomu, máte presný prehľad o počte výjazdov a rovnako môže výjazd kedykoľvek odvolať.

V prípade falošného poplachu, spôsobeného zákazníkom alebo jeho rodinným príslušníkom, či kolegom v práci je možné výjazd odvolať telefonicky. Na komunikáciu s operačným strediskom slúži každému zákazníkovi, ním vybrané heslo, takže sa nemôže stať, že by výjazdovú jednotku odvolal prípadný páchateľ.

V prípade výjazdu zásahová jednotka objekt skontroluje a operačný pracovník výsledok kontroli oznámi zákaznikovi. Ďaľší postup už záleží od konkrétnej situácie.