Pripojenie na PCO – Pult centralizovanej ochrany

Pripojenie na PCO – Pult centralizovanej ochrany

Pult centralizovanej ochrany je špecializované pracovisko s nepretržitou 24 hodinovou prevádzkou , ktoré prijíma a vyhodnocuje poplachy z elektronických zabezpečovacích systémov – alarmov.

Ponúkame pripojenie akéhokoľvek zabezpečovacieho systému – alarmu, či už ide o byt, rodinný dom, väčšiu alebo menšiu firmu.

Pripojením na objektu na Pult centralizovanej ochrany je možné úplne alebo čiastočne nahradiť fyzickú ochranu. Návratnosť investícií do nevyhnutného technického zabezpečenia je do niekoľkých mesiacov.