Rozdiel Medzi Profesionálnym A „Lacným“ Alarmom ?

Rozdiel Medzi Profesionálnym A „Lacným“ Alarmom ?

Ak sa rozhodnete zabezpečiť Váš byt, dom alebo kanceláriu, budete si musieť najprv odpovedať na základnú otázku – použiť profesionálny zabezpečovací systém alebo veriť dostupnejšiemu zabezpečovaciemu systému bez certifikácie?

Bez hlbšieho pohľadu na vec sa môže zdať, že sú rozdiely zanedbateľné a aj lacný zabezpečovací systém splní všetky požiadavky.

KASPROF SECURITY AGENCY

Úlohou zabezpečovacieho systému je všeobecne čo najskôr identifikovať hrozbu a vyrozumieť o nej zodpovedné osoby či inštitúcie. Avšak uvedomenie si problému je nedostatočné – je potreba na neho rýchlo a efektívne zareagovať.

Po obdržaní poplachovej správy môže užívateľ situáciu vyriešiť sám alebo za pomoci verejných bezpečnostných zložiek, avšak za predpokladu, že si je 100% istý, že sa nejedná o falošný poplach.

Racionálnejším riešením je však zveriť reakcii na poplach profesionálom z bezpečnostnej agentúry, ktorá disponuje poplachovým prijímacom centrom a výjazdovou skupinou.

Takéto spoločnosti pripájajú ku svojim PCO iba certifikované a preverené zabezpečovacie systémy.

Záver

Iba spoľahlivý profesionálny zabezpečovací systém, ktorý poskytuje komplexnú ochranu pred vlámaním, požiarom, zaplavením a ďalšími hrozbami, môže ochrániť zdravie, život a majetok Vás a Vašich blízkych.

  • Zabezpečovací systém je vždy v kontakte s vonkajším svetom pomocou niekoľkých komunikačných kanálov.
  • Používatelia a poplachové prijímacie centrum majú vďaka cloudovému serveru nepretržitý prehľad o stave systému a jednotlivých komponentov.
  • Detektory, signalizačné zariadenia a ďalšie systémové komponenty sú prepojené s centrálnym ovládacím panelom (ústredňou) pomocou spoľahlivého komunikačného protokolu.
  • V prípade zlyhania zariadení alebo sabotáže je po vyhodnotení centrálnym ovládacím panelom bezodkladne vyrozumený užívateľ aj poplachové prijímacie centrum.
  • Narušitelia nemajú možnosť získať prístup k zabezpečovaciemu systému alebo jeho jednotlivým komponentom, pretože je vylúčená možnosť hackingu alebo modifikácie zdrojového kódu.
  • Ak dôjde k mimoriadnej udalosti, vďaka okamžitej reakcii je výjazdová skupina schopná zasiahnuť v mieste inštalácie zabezpečovacieho systému v priebehu niekoľkých minút.