Stredisko registrovania poplachov

Stredisko registrovania poplachov

Ochrana objektov prostredníctvom Strediska registrovania poplachov (SRP) známa aj ako Pult centrálnej ochrany, je služba ktorá zabezpečuje nepretržité, 24-hodinové monitorovanie chránených objektov technickými prostriedkami.

Informácie o aktuálnych stavoch na chránených objektoch sa prenášajú na Pult centralizovanej ochrany (PCO), kde ich operátor SRP vyhodnocuje a na základe informačného listu konkrétneho objektu zabezpečí požadované činnosti. napr. vyslanie zásahovej skupiny alebo informovanie kontaktných osôb.

Stredisko registrovania poplachov môže vyhodnocovať signáli z nasledovných zariadení:

  • Elektrického zabezpečovacieho systému (EZS)
  • Elektrickej požiarnej signalizácie (EPS)
  • Kamerového systému (CCTV)
  • Monitoring vozidiel
  • Technologického zariadenia

Stredisko registrovania poplachov poskytuje široké spektrum doplnkových služieb:

  • kontrola objektov výjazdovou jednotkou
  • monitoring uzamykania objektu (kontrola zakódovania objektu v dohodnutom čase)
  • služba Panic – rýchle privolanie pomoci
  • Patrola – obhliadka objektov v nepravidelnom čase