Vzdialená ochrana majetku

Vzdialený dohľad nad objektom je jedna možnosť ako výrazne ušetriť prevádzkové náklady. Je vykonávaný v našom centre KASprof Security Agency s nepretržitou ochranou.

V súčasnej dobe, je možné fyzickú ochranu pri určitých odvetviach podnikania úplne odstrániť a nahradiť ju online ochrany objektu. Je tu priestor na monitorovanie poplach, požiar.. a ovládanie /otvorenie brány, spustenie sirény …./ rôznych udalostí v objekte.

Online ochrana objektu, je nepretržité monitorovanie streamov z kamier z celého objektu, exteriérová a interiérová ochrana objektu /snímače, bariéry, záplavové snímače, monitoring elektronickej požiarnej signalizácie a mnohé iné …/. Výhodou, je hlavne nepretržitý monitoring chráneného objektu, kde je možné zachytiť mnohé javy a reagovať, častokrát rýchlejšie, než je v objekte fyzická ochrana.

Moderné security technológie, už dnes dokážu aj prostredníctvom video analýzy, reagovať na mnohé podnety a upozorniť tak dohľadové centrum, na vznikajúcu alebo aktuálnu udalosť. Operátor, na základe presného nastavenia ochrany objektu, dokáže pomerne za krátku dobu, včas reagovať na udalosť.