Má na školách kamerový systém miesto ?

Školy, tak ako iné životu dôležité inštitúcie, prechádzajú mnohými zmenami. Otázka zabezpečenia nie je výnimkou. S modernou dobou prichádzajú technológie, ktoré vedia zaručene zvýšiť bezpečnosť školského personálu, majetku, no primárne žiakov. Ako najúčinnejšia forma zvýšenia bezpečnosti sa za posledné roky preukázal kamerový systém. Prečo školy chcú kamerový systém?  Bezpochyby je kamerový systém do škôl prinášaný […]

FYZICKÁ OCHRANA OBJEKTOV

Fyzická ochrana objektov je najviac používaný spôsob chránenia verejných priestorov a ochrany osôb a majetku.  Zabezpečenie objektu formou fyzickej ochrany je stráženie objektu alebo objektov pracovníkom strážnej služby podľa potreby klienta, teda aj nepretržitá 24 hodinová ochrana.  Čo je fyzická ochrana objektov? Fyzická ochrana objektov a areálov je realizovaná predovšetkým pravidelnou činnosťou dohľadu činností strážnych […]

VZDIALENÝ MONITORING KASPROF SECURITY AGENCY

Monitoring a dispečing Kasprof Security Agency Majte neustály dohľad nad objektom prostredníctvom videomonitoringu alebo GPS lokátoru.Online ochrana objektu, je nepretržité monitorovanie streamov z kamier z celého objektu, exteriérová a interiérová ochrana objektu /snímače, bariéry, záplavové snímače, monitoring elektronickej požiarnej signalizácie a mnohé iné. Výhodou, je hlavne nepretržitý monitoring chráneného objektu, kde je možné zachytiť mnohé […]

Zásahová jednotka Kasprof Security Agency

Hlavnou náplňou práce zásahovej jednotky je rýchly zásah na mieste určenia.  Napríklad, ak zaznamenáme na pulte centrálnej ochrany narušenie stráženého objektu, areálu a podobne na miesto vyšleme zásahovú jednotku, ktorá objekt skontroluje a zabezpečí ochranu vášho majetku pred zlodejmi či inými narušiteľmi.  Zásahová jednotka Zásahová jednotka sa skladá z minimálne dvoch špeciálne školených a cvičených […]

PULT CENTRÁLNEJ OCHRANY JABLONET PRO

PULT CENTRÁLNEJ OCHRANY (PCO) Monitoring a dispečing Kasprof Security Agency Základnou úlohou pultu centrálnej ochrany (PCO) resp. strediska registrácie poplachov (SRP) je prijímať signály z monitorovaných objektov a v prípade alarmového signálu ho preveriť a vyslať zásahovú jednotku, ktorá daný objekt zabezpeči a vykoná ďalšie úlohy v zmysle dohody s klientom a platnej legislatívy. Prijímanie týchto […]