Ochrana objektu

Ponúkame Vám spracovanie bezpečnostného projektu vykonať v rámci služby bezplatne. Prvým krokom pred rozhodnutím zabezpečiť objekt – areál, je potrebné vykonať bezpečnostnú analýzu. Stanoviť riziká, kritické miesta a následne spracovať bezpečnostný projekt V bezpečnostnom projekte sú potom definované úlohy pre pracovníkov strážnej služby, úlohy k organizácii vstupov, vjazdu motorových vozidiel, pohybu materiálu a tovaru, úlohy […]