Nutná obrana v podmienkach SBS

Pracovník SBS pri plnení svojich pracovných povinností musí vedieť za akých okolností je jeho zákrok voči páchateľovi zákonný a za akých okolností je naopak jeho zákrok voči páchateľovi už trestným činom. Vykonanie obrany pracovníkom SBS v medziach trestného zákona sa nazýva NUTNOU OBRANOU.  Obrana seba, iných osôb v chránenom priestore a majetku, ktorý chráni zamestnanec SBS voči […]

STRÁŽNA SLUŽBA – CENA VÁM O FIRME PREZRADÍ VIAC, AKO SI MYSLÍTE

STRÁŽNA SLUŽBA – CENA VÁM O FIRME PREZRADÍ VIAC, AKO SI MYSLÍTE Potrebujete do vašich priestorov bezpečnostného pracovníka, no cenové ponuky sú diametrálne odlišné a máte dilemu, ktorú z nich si vybrať? Mať na objekte prítomného bezpečnostného pracovníka nemusí nutne znamenať, že máte vyhraté. Kvalita služby je z veľkej časti ovplyvnená práve jej poskytovateľom. My sa vám v tomto […]