Pripojenie na PCO – Pult centralizovanej ochrany

Pult centralizovanej ochrany je špecializované pracovisko s nepretržitou 24 hodinovou prevádzkou , ktoré prijíma a vyhodnocuje poplachy z elektronických zabezpečovacích systémov – alarmov. Ponúkame pripojenie akéhokoľvek zabezpečovacieho systému – alarmu, či už ide o byt, rodinný dom, väčšiu alebo menšiu firmu. Pripojením na objektu na Pult centralizovanej ochrany je možné úplne alebo čiastočne nahradiť fyzickú ochranu. Návratnosť investícií do nevyhnutného […]

AKO FUNGUJE SPRACOVANIE POPLACHU

V prípade narušenia objektu vyšle ústredňa alarmu signál na pult centralizovanej ochrany. Operačný pracovník poplach vyhodnotí, kontaktuje zákazníka alebo vyšle zásahovú jednotku. Zákazník si môže vybrať či bude o poplachu informovaný pred vyslaním zásahovej jednotky alebo až keď zásahová jednotka objekt skontroluje. Vďaka tomu, máte presný prehľad o počte výjazdov a rovnako môže výjazd kedykoľvek […]