Komplexné bezpečnostné riešenie

Komplexné bezpečnostné riešenie predstavuje kombináciu špecializovaných bezpečnostných služieb realizovaných presne na mieru potrebám a požiadavkám našich zákazníkov.

Súčasťou komplexného bezpečnostného riešenia môžu byť nasledovné služby:

  • fyzická ochrana
  • Systémy technickej ochrany (kamerový systém, poplachový zabezpečovací a tiesňový systém, systém kontroly vstupu, elektrická požiarna signalizácia, atď.)
  • Integrácia systémov technickej ochrany
  • Monitorovacie služby - pripojenie na SRP (Stredisko registrácie poplachov)
  • Požiarna ochrana a prevencia, atď.

Fyzická ochrana objektov

Fyzická ochrana objektov je najviac používaný spôsob chránenia verejných priestorov a ochrany osôb a majetku. Zabezpečenie objektu formou fyzickej ochrany je stráženie objektu alebo objektov pracovníkom SBS podľa potreby klienta, teda aj nepretržitá 24 hodinová ochrana.

Fyzická ochrana osôb a majetku je náplňou našej bezpečnostnej služby. Fyzická ochrana objektov je jednou zo služieb, ktoré ponúkame. A nielen to.

Fyzická ochrana je tvorená systémom technických a organizačných opatrení zabraňujúcich neoprávnenému nakladaniu s majetkom (neoprávnené užívanie, poškodenie, zničenie alebo odcudzenie hmotného a nehmotného majetku), alebo smerujúcich k zaisteniu bezpečnosti osôb.

3 ZLATÉ TIPY PRE KAMEROVÝ SYSTÉM

3 ZLATÉ TIPY PRE KAMEROVÝ SYSTÉM !

Prinášame Vám pár základných tipov pre správny výber kamerového systému.

Tip 1: Určiť si cieľ !

Znie to jednoducho, ale je nutné si určiť jasný cieľ a účel kamerového systému. Vidieť všetko je vždy najlepšie. Ale čo ak chce zákazník len vidieť kto je na danom monitorovanom mieste, či ide o dieťa alebo dospelú osobu, alebo chce byť schopný identifikovať danú osobu ?

Tip 2: Vyberte správne miesta pre kamerový systém !

Uistite sa, že sú monitorované všetky dôležité miesta. Hlavne treba myslieť na vchod, parkovisko, sklad, garáž, okná, respektíve miesta, ktoré nie sú dostatočne dobre ihneď viditeľné napr. z okna.

Tip 3: Vyberte správne nahrávacie zariadenie!

Dobré nahrávacie zariadenie napr. Hikvision vám umožní veľmi rýchle...

INŠTALUJEME ALARMY JABLOTRON 100

Ponúkame dodávku, certifikovanú montáž a servis bezpečnostných systémov JABLOTRON 100 na ochranu objektov ako byty, domy, firmy, sklady….

Alarm od spoločnosti JABLOTRON ponúka aj inteligentné funkcie, ktoré v mnohých ohľadoch uľahčia váš život.

Na diaľku totiž dokáže zapnúť alebo vypnúť spotrebiče a s jeho pomocou môžete nastaviť aj konkrétne úkony viazané na určité obdobie. V prípade potreby môžete zvoliť možnosť naprogramovania automatického reťazca úkonov.

Ideálne rišenie zabezpečenia pre byty, domy a firmy.

Certifikát a licencia pre inštaláciu bezpečnostných systémov samozrejmosťou.

MERANIE TEPLOTY POMOCOU TERMO KAMIER

Kamerový systém
v boji proti šíreniu
nebezpečných chrípkových ochorení.

HikVision prichádza s radou nových termokamier určených na meranie telesnej teploty.

Systém rozozná s vysokou rýchlosťou osoby so zvýšenou teplotou, označí je a upozorní na ne.

Je možné ho prevádzkovať v ručnom aj automatickom režime.

Využitie letiská, obchodné reťazce, nemocnice, školy, hromadná doprava, zhromaždiská, kultúrne akcie, atd.

Systém zaručuje bezpečnosť pre pracovníkov prevádzkovateľa.