Mechanické zabezpečenie nehnuteľnosti je základ, elektronické istota

 

Už dávno je preč doba, kedy bolo mechanické zabezpečenie nehnuteľnosti maximum, čo ste mohli urobiť pre ochranu svojho majetku.

Čo si predstavíme pod pojmom mechanické zabezpečenie?

 • Bezpečnostné a protipožiarne dvere.
 • Systém generálneho kľúča.
 • Sekčné, rolovacie garážové brány.
 • Predokenné rolety.
 • Pevné mreže.
 • Závory.

V súčasnosti dominujú spoľahlivé  moderné elektronické  zabezpečovacie systémy. Sú to tzv. elektronickí pomocníci, ktorí nikdy nespia a dodávajú ochrane majetku i bezpečia členov vašej rodiny zásadne vyššiu úroveň.

V oblasti ochrany rodinných domov i priemyselných objektov sa osvedčujú tieto systémy:

 • Elektronické zabezpečovacie systémy.
 • Domové videotelefóny.
 • Kamerové systémy.
 • Požiarne zabezpečovacie systémy.

Medzi kompletné riešenie bezpečnosti pre firmy  patria dochádzkové a prístupové systémy pre kontrolu dochádzky zamestnancov a pohybu osôb po firemnom pozemku či budove. 

Neviete si rady s výberom správneho zabezpečenia...

VÝHODY SPOLUPRÁCE S KASprof-SECURITY agency

Naša spoločnosť si potrpí na osobnom prístupe k svojim zákazníkom, preto sú v našom tíme nastavené príslušné kompetencie tak, aby sme boli schopní rýchlo a zodpovedne odbaviť všetky vaše požiadavky. Osobný prístup je pre nás prioritou.

Odborné poradenstvo a bezpečnostné služby na kľúč , od zaistenia inštalácie bezpečnostných systémov, až po ich monitoring na PCO. 

Služby na kľúč v praxi-   od štúdie, návrhu inštalácie, realizáciu, až po napojenie a následný monitoring. 

Zákazníkovi je  po podpise zmluvy na dobu určitú zaistená celá služba a následne ju spláca vo forme mesačných paušálov za monitorovacie služby.

Naša firma prevádzkuje vlastné PCO , ktoré je jedným z najlepšie technicky vybavených PCO.  Z tohto PCO monitorujeme bezpečnostné systémy v objektoch v rámci celej SR .

GARANCIA KVALITY. Bezpečnostná agentúra KASprof-SECURITY agency  garantuje svojim zákazníkom kvalitu poskytovaných...

Výjazd zásahovej jednotky pri narušení objektu

Operátor PCO po zhodnotení poplachu vysiela zásahovú skupinu  na fyzickú kontrolu stavu objektu.  Pri kontrole objektu jedná zásahová skupina tak, aby neohrozila dobré meno všetkých zúčastnených, čiže zákazníka a  aj prevádzkovateľa PCO .

Vonkajšia kontrola chráneného objektu je vykonávaná vždy. Vnútornú kontrolu objektu vykoná zásahová skupina v prípade, keď zákazník poskytol kľúče od vnútorných priestorov objektu (príp. Aj kód EZS). Pri vnútornej kontrole objektu je zásahová jednotka povinná objekt po ukončení vnútornej kontroly uzamknúť a aktivovať EZS za použitia kódu.

Cieľom kontroly chráneného objektu je zistenie príčiny vzniku poplachu  z EZS , zamedzenie alebo minimalizácia škôd na životoch, zdraví a majetku zákazníka.

Ak zistí zásahová jednotka pri výjazde, že došlo k narušeniu kontrolovaného objektu, informuje bezodkladne PCO a oznámi operátorom a zákazníkovi  všetky zistené poznatky.

Zásahová služba PCO...

Pult centrálnej ochrany od KASprof-SECURITY agency, to je rýchlosť a zodpovednosť

Hlavná funkcia PCO spočíva v monitorovaní správ z elektronického zabezpečovacieho a kamerového systému. Akákoľvek nepovolená zmena v stave chráneného objektu (neoprávnený vstup až po násilné vniknutie) je odovzdaný zo systému na objekte okamžite na pult centrálnej ochrany. Vďaka záznamom bezpečnostných kamier, strategicky umiestnených v stráženom priestore, dokáže  PCO  strážiť objekty nepretržite,  24 hodín nonstop, a zabrániť tak jeho nežiaducemu narušeniu. 

Prečo sa napojiť na náš pult centrálnej ochrany ?

 • Pult centrálnej ochrany obsluhujú školení zamestnanci.
 • PCO je v prevádzke 24 hodín denne a 365 dní v roku.
 • Naši zamestnanci sú  schopní okamžite reagovať na mimoriadne situácie  a konať podľa zmluvnej dohody, napr. výjazdom zásahovej jednotky, kontaktovaním klienta, zadržaním nevítaného návštevníka a privolaním polície.
 • Zásahová jednotka sa v prípade núdze dostaví na príslušnú adresu do 5 minút pri vzdialenosti do 10 kilometrov, do 10 minút...

Tipy ako predísť najčastejším chybám, ktoré vznikajú pri návrhu kamerového systému

V tomto článku Vám dáme pár rád a tipov na čo si dať pozor, a čomu sa treba vyhnúť.

 • Použitie nevhodných kamier
 • Nedostatočné množstvo kamier
 • Deficit úložného priestoru na DVR (záznamové zariadenie)
 • DVR s malým počtom kamerových vstupov

Riešenie:

 • Ubezpečte  sa , že máte vo svojom návrhu pokryté všetky podstatné miesta. Bežné pohľady kamier na ktoré by ste mali myslieť sú vstupy a výstupy , pokladne, pulty, chodby, schodiská, príjazdové cesty, garážové vráta, parkovacie státie, nakladacie plošiny, a tiež každá vonkajšia stena budovy .
 • Pre optimalizáciu využitia miesta na disku môžete napríklad nastaviť časový rozvrh nahrávania, prípadne zapnutie nahrávania až po detekcii pohybu v zornom poli kamery.
 • Pri výbere záznamového zariadenia  rátajte  s dvojnásobným počtom kamerových vstupov, ako predpokladáte, že budete potrebovať. Dodatočné náklady sú...