Pár slov konateľa spoločnosti

 

Vážení majitelia domov a bytov,

Na začiatku roku 2017 mi dovoľte pár slov ....

v súčasnej situácií, ktorá vládne doma i vo svete sa kladie na bezpečnosť čoraz väčší dôraz. Častokrát však až po tom, ako dôjde k nepríjemnej situácií, ktorá zanechá značné škody na majetku, ale aj duševnej pohode. 

Orava je región, kde vládla dôvera a pomoc blížnemu, no zo spoločnosti sa tieto princípy pomaly vytrácajú a každý sa stará sám o seba. Praktiky a kreativita zlodejov rastie každý dňom. Sme svedkami prípadov, kedy páchatelia vykradnú dom za bieleho dňa a sused si nič nevšime. Časy keď Vám sused dal pozor na dom sú nenávratne preč.

Naši klienti nás mnohokrát navštevujú neskoro, pritom sa takýmto nepríjemným situáciám dá jednoducho predísť. Radi pripojíme váš...

Ako umiestňovať kamerový systém?

 

Montáž kamerového systému a servis
Firma KASprof-SECURITY agency kamery inštaluje tak, aby boli umiestnené na horšie prístupných miestach, aby mali dobrý výhľad a aby umožnili sledovať to, čo sledovať potrebujeme. Počet kamier závisí na požiadavkách klienta aj na optických schopnostiach konkrétnej kamery. Ak je to potrebné, vykoná sa najprv takzvaná kamerová skúška, vďaka ktorej je možné zistiť, kam a ako sa kamera nainštaluje, aký objektív bude najvhodnejšie použiť a aký typ kamery sa zvolí. 

Ďalej nasleduje inštalácia kabeláže, osadenie samotnej kamery a jej nastavenie. Ďalší krok spočíva v inštalácii záznamového zariadenia a monitorov. Potom sa systém takzvane oživí, nastavia sa parametre nahrávania záznamu.
Na základe pripomienok prevádzkovateľa sa systém doladí (kamery sa doostria, upravia sa parametre nahrávania, prípadne sa kamery natočia požadovaným smerom), až potom môže systém...

ČO VŠETKO DOKÁŽU MODERNÉ BEZPEČNOSTNÉ KAMEROVÉ SYSTÉMY?

 

Veľa ľudí si stále myslí, že kamery snímajú obraz  iba ak sa niečo stane, vyberie sa záznam , vďaka ktorému je možné identifikovať páchateľa. Táto staršia funkcia kamerového systému sa môže zdať ako jediná, ale  tak to už dlhšie nie je.

Novodobé kamery sú premyslené a inteligentné zariadenia, ktoré hlavne predchádzajú trestnej činnosti. 

Zaujíma vás ako ? Zastavte sa na chvíľku a venujte niekoľko minút tomuto článku.

ANALÓGOVÉ VS. DIGITÁLNE KAMERY

Hlavný rozdiel  je v spôsobe spracovania, uchovávania a šírenia záznamu.  Zjednodušene povedané, analógové kamery predstavujú minulé systémy a sú pomaly na ústupe. V porovnaní s IP kamerami je obraz menej kvalitný a spracovanie záznamu je náročnejšie. Napriek tomu sú pre niektoré inštalácie vhodné aj analógové kamery. Ich súčasnou veľkou výhodou je nízka obstarávacia cena. Avšak...

Ako si správne vybrať kamerový systém

 

Dnes je na trhu veľké množstvo systémov a technológií určených na ochranu majetku. Do tejto oblasti samozrejme spadajú aj bezpečnostné kamery, vďaka ktorým síce priamo svoj majetok neochránite, ale výrazne pomáhajú pri objasňovaní totožnosti páchateľa a taktiež k priebehu a objasneniu celej vzniknutej situácie v oblastiach monitorovaných bezpečnostnými kamerami. V prvom rade si treba uvedomiť, že montáž, konfigurácia ale aj samotný návrh kamerového systému by mal byť zverený do rúk profesionála.

Profesionálny prístup a skúsenosti zaistia spoľahlivosť, efektivitu, maximálnu životnosť a bezproblémový chod celého systému. Pokiaľ zvažujete zriadenie alebo obnovu kamerového systému, dobre si premyslite, ktorú technológiu si zvolíte a či uprednostníte expertov od návrhu, cez inštaláciu až po finálne oživenie systému alebo si systém vyberiete, namontujete a nastavíte svojpomocne. Ak...