Má na školách kamerový systém miesto ?

Školy, tak ako iné životu dôležité inštitúcie, prechádzajú mnohými zmenami. Otázka zabezpečenia nie je výnimkou.

S modernou dobou prichádzajú technológie, ktoré vedia zaručene zvýšiť bezpečnosť školského personálu, majetku, no primárne žiakov. Ako najúčinnejšia forma zvýšenia bezpečnosti sa za posledné roky preukázal kamerový systém.

Prečo školy chcú kamerový systém? 

Bezpochyby je kamerový systém do škôl prinášaný aj kvôli problémovým žiakom. Práve z tohto dôvodu je tak veľmi vítaný. Učitelia už jednoducho nezvládajú dávať pozor na žiakov a chcú sa vyhnúť viacerým nekalým aktivitám, ktoré poškodzujú majetok a dobré meno školy.

Je faktom, že pre zabezpečenie kamerovým systémom sa školy rozhodujú na základe troch dôležitých dôvodov: 

bezpečnosť žiakov a zamestnancov, 
ochrana majetku školy, 
zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu. 

KASPROF SECURITY AGENCY

Prečo kamerový systém na škole?

Kamerový systém vedie k zvýšeniu bezpečnosti...

FYZICKÁ OCHRANA OBJEKTOV

Fyzická ochrana objektov

Fyzická ochrana objektov je najviac používaný spôsob chránenia verejných priestorov a ochrany osôb a majetku. 

Zabezpečenie objektu formou fyzickej ochrany je stráženie objektu alebo objektov pracovníkom strážnej služby podľa potreby klienta, teda aj nepretržitá 24 hodinová ochrana. 

Čo je fyzická ochrana objektov?

Fyzická ochrana objektov a areálov je realizovaná predovšetkým pravidelnou činnosťou dohľadu činností strážnych pracovníkov, ktorí vykonávajú aktívne bezpečnostné pochôdzky priamo v objekte. 

Takých strážnikov môže byť aj viac - v závislosti na rozlohe areálu.

Efektívny obchôdzkový systém a vzájomná komunikácia zvyšuje účinnosť ochrany. Fyzická ochrana sa užíva najmä u väčších firemných areálov, parkovísk, skladov a rozľahlých verejných alebo súkromných objektov.

KASPROF SECURITY AGENCY

Služby fyzickej ochrany a bezpečnostného dohľadu môžu byť nepretržité aj dočasné, vnútorné aj vonkajšie.
Forma stráženia vychádza zo špecifikácie...

VZDIALENÝ MONITORING KASPROF SECURITY AGENCY

VZDIALENÝ MONITORING KASPROF SECURITY AGENCY

Monitoring a dispečing Kasprof Security Agency

Majte neustály dohľad nad objektom prostredníctvom videomonitoringu alebo GPS lokátoru.
Online ochrana objektu, je nepretržité monitorovanie streamov z kamier z celého objektu, exteriérová a interiérová ochrana objektu /snímače, bariéry, záplavové snímače, monitoring elektronickej požiarnej signalizácie a mnohé iné. Výhodou, je hlavne nepretržitý monitoring chráneného objektu, kde je možné zachytiť mnohé javy a reagovať, častokrát rýchlejšie, než je v objekte fyzická ochrana.

Naše moderné technológie, už dnes dokážu aj prostredníctvom video analýzy, reagovať na mnohé podnety a upozorniť tak dohľadové centrum, na vznikajúcu alebo aktuálnu udalosť. 

Operátor, na základe presného nastavenia ochrany objektu, dokáže za krátku dobu, včas reagovať na udalosť. Vyšle na objekt záchranný zbor, požiarnikov alebo Políciu. 
Strážna služba Kasprof Security Agency má...

Zásahová jednotka Kasprof Security Agency

ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA KASPROF SECURITY AGENCY

Hlavnou náplňou práce zásahovej jednotky je rýchly zásah na mieste určenia. 

Napríklad, ak zaznamenáme na pulte centrálnej ochrany narušenie stráženého objektu, areálu a podobne na miesto vyšleme zásahovú jednotku, ktorá objekt skontroluje a zabezpečí ochranu vášho majetku pred zlodejmi či inými narušiteľmi

Zásahová jednotka

Zásahová jednotka sa skladá z minimálne dvoch špeciálne školených a cvičených osôb. Základným znakom zásahovej jednotky je jej rýchlosť a údernosť, pretože iba vďaka rýchlemu zásahu môžeme ochrániť vás i váš majetok.

V rámci našich služieb vám ponúkame aj kontrolovanie objektov, hliadkovanie a monitorovaciu činnosť. 

Naši pracovníci sú riadne uniformovaný a svoju prácu vykonávajú v súlade so všetkými zákonmi, ktoré upravujú činnosť bezpečnostných služieb. 

Naše zásahové jednotky poskytujú rýchlu a adekvátnu reakciu na najrôznejšie typy...

PULT CENTRÁLNEJ OCHRANY JABLONET PRO

PULT CENTRÁLNEJ OCHRANY (PCO)

Monitoring a dispečing Kasprof Security Agency

Základnou úlohou pultu centrálnej ochrany (PCO) resp. strediska registrácie poplachov (SRP) je prijímať signály 
z monitorovaných objektov a v prípade alarmového signálu ho preveriť a vyslať zásahovú jednotku, ktorá daný objekt zabezpeči a vykoná ďalšie úlohy v zmysle dohody s klientom a platnej legislatívy.

Prijímanie týchto signálov 

alarmový signál- narušenie vysielacieho zariadenia

- výpadok elektrickej energie

- sabotáž

- požiar

- stav záložných akumulátorov

- iný technický signál v závislosti od  nainštalovanej technológie

KASPROF SECURITY AGENCY disponuje najmodernejšími pultom od svetoznámej značky Jablotron. JABLONET PRO bezpečný, monitorovací softvér, s ktorým mame tie najlepšie skúsenosti.

Pult centralizovanej ochrany je komplex technických zariadení a obsluhy kvalifikovaných 
operátorov, pracovníkov zásahovej skupiny a technických pracovníkov.
 

Výhodou využívania služby PCO je, že pult stráži Váš objekt keď...